Yearly Archives: 2018

/2018

กิจกรรมการแข่งขันกีฬาสีภายในโรงเรียน ประจำปีการศึกษา 2561

2018-12-28T10:12:30+00:00

เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2561 ที่ผ่านมา โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 32 จังหวัดอุบลราชธานี ได้จัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬาสีภายในโรงเรียน ประจำปีการศึกษา 2561 โดยมีดร.สุรพล เสนบุญ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 10 จังหวัดอุบลราชธานี พร้อมด้วยผู้อำนวยการพันคำ ศรีพรม ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 32 จังหวัดอุบลราชธานี ประธานในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาสีภายในโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 32 จังหวัดอุบลราชธานี และมอบถ้วยรางวัลให้กับนักกีฬาและกองเชียร์

กิจกรรมการแข่งขันกีฬาสีภายในโรงเรียน ประจำปีการศึกษา 2561 2018-12-28T10:12:30+00:00

กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ ประจำปี 2561

2018-12-28T09:49:07+00:00

เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2561 ที่ผ่านมา ผู้อำนวยการพันคำ ศรีพรม นำคณะครู นักเรียน และบุคลากรโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 32 จังหวัดอุบลราชธานี ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร และถวายบังคม น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันพ่อแห่งชาติ

กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ ประจำปี 2561 2018-12-28T09:49:07+00:00

การสอบธรรมสนามหลวง ประจำปีการศึกษา 2561

2018-12-03T14:38:26+00:00

เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2561 ที่ผ่านมาโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 32 จังหวัดอุบลราชธานี ได้จัดเป็นสนามสอบธรรม ธรรมศึกษา ชั้นตรี-โท-เอก ในการสอบธรรมสนามหลวง ประจำปีการศึกษา 2561

การสอบธรรมสนามหลวง ประจำปีการศึกษา 2561 2018-12-03T14:38:26+00:00

กิจกรรมถวายราชสดุดีพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันวชิราวุธ

2018-11-30T17:16:36+00:00

เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2561 ที่ผ่านมา ผู้กำกับลูกเสือนำลูกเสือโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 32 จังหวัดอุบลราชธานี ถวายราชสดุดี พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 ผู้ทรงริเริ่มกิจการลูกเสือในประเทศไทย เนื่องในวันวชิราวุธ

กิจกรรมถวายราชสดุดีพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันวชิราวุธ 2018-11-30T17:16:36+00:00

กิจกรรมวันลอยกระทงประจำปี 2561

2018-11-28T17:01:04+00:00

เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2561 ที่ผ่านมา คณะผู้บริหาร ครูและบุคลากร จัดกิจกรรมวันลอยกระทงให้กับนักเรียน ประกอบด้วยกิจกรรมประกวดนางนพมาศ ประกวดกระทง กิจกรรมการแสดงของนักเรียน

กิจกรรมวันลอยกระทงประจำปี 2561 2018-11-28T17:01:04+00:00

ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีมอบรางวัลชนะเลิศกลุ่มยุวเกษตรกร

2018-11-02T09:47:29+00:00

ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีมอบรางวัลชนะเลิศกลุ่มยุวเกษตรกร ครูที่ปรึกษาและสมาชิกกลุ่มยุวเกษตรกรระดับจังหวัด ณ ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี  

ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีมอบรางวัลชนะเลิศกลุ่มยุวเกษตรกร 2018-11-02T09:47:29+00:00

กิจกรรมอบรมโครงการพัฒนาบุคลากรโรงเรียนกลุ่มพิเศษ

2018-11-02T09:17:30+00:00

นายธีรพันธ์  กันยะลา รองผู้อำนวยการ และนายณัฐพล นาคะยศ ครูโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 32 เข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาบุคลากรโรงเรียนกลุ่มพิเศษ สังกัดคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และกองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน เมื่อวันที่ 25 - 28 ตุลาคม 2561 ณ โรงแรมชลพฤกษ์รีสอร์ท จังหวัดนตรนายก

กิจกรรมอบรมโครงการพัฒนาบุคลากรโรงเรียนกลุ่มพิเศษ 2018-11-02T09:17:30+00:00

กิจกรรมวันปิยมหาราชประจำปี 2561

2018-11-02T09:14:51+00:00

วันที่ 23 ตุลาคม 2561 ผู้บริหารและคณะครูโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 32 จังหวัดอุบลราชธานี ร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายสักการะพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ พระบรมราชานุสาวรีย์ ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี และโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 32 จังหวัดอุบลราชธานี เนื่องในวันปิยมหาราช

กิจกรรมวันปิยมหาราชประจำปี 2561 2018-11-02T09:14:51+00:00

กิจกรรมสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2561

2018-08-27T16:50:13+00:00

ในระหว่างวันที่ 20-22 สิงหาคม 2561 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 32 จังหวัดอุบลราชธานี ได้จัดกิจกรรมสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2561

กิจกรรมสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2561 2018-08-27T16:50:13+00:00

กิจกรรมรณรงค์ โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น

2018-08-27T16:44:30+00:00

บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดอุบลราชธานี จัดกิจกรรมรณรงค์ โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น แก่นักเรียนโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 32 จังหวัดอุบลราชธานี เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2561 ที่ผ่านมา

กิจกรรมรณรงค์ โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น 2018-08-27T16:44:30+00:00