กิจกรรมปฐมนิเทศนักเรียนใหม่ประจำปีการศึกษา 2561

//กิจกรรมปฐมนิเทศนักเรียนใหม่ประจำปีการศึกษา 2561

วันที่ 11 – 13 พฤษภาคม 2561 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 32 จังหวัดอุบลราชธานี จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักเรียนใหม่ประจำปีการศึกษา 2561

2018-05-17T21:51:30+00:00