กิจกรรมประชุมผู้ปกครองและปฐมนิเทศนักเรียนใหม่

//กิจกรรมประชุมผู้ปกครองและปฐมนิเทศนักเรียนใหม่

กิจกรรมประชุมผู้ปกครองและปฐมนิเทศนักเรียนใหม่

เมื่อวันที่11 พ.ค.2561 ท่านผู้อำนวยการพันคำ  ศรีพรม ผู้บริหาร และคณะครู

ได้จัดกิจกรรมประชุมผู้ปกครองและปฐมนิเทศนักเรียนใหม่นักเรียน

ได้แก่ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

 

 

2018-05-17T21:47:54+00:00