พิธีแสดงตนเป็นพุทธมามกะ เนื่องในวันวิสาขบูชา

//พิธีแสดงตนเป็นพุทธมามกะ เนื่องในวันวิสาขบูชา

เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2561 ผู้อำนวยการพันคำ ศรีพรม

นำคณะครู และนักเรียนโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 32 จังหวัดอุบลราชธานี

เข้าร่วมพิธีแสดงตนเป็นพุทธมามกะ เนื่องในวันวิสาขบูชา ณ.วันป่าคำพวัน

  

2018-05-29T15:39:25+00:00