Monthly Archives: June 2018

//June

กิจกรรมวันสุนทรภู่ ประจำปี 2561

2018-06-29T14:32:28+00:00

เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2561 ที่ผ่านมา กลุ่มสาระภาษาไทย โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 32 จังหวัดอุบลราชธานี จัดกิจกรรมวันสุนทรภู่ มีกิจกรรมการประกวดวาดภาพระบายสี การแสดงละคร การประกวดแต่งกลอน

กิจกรรมวันสุนทรภู่ ประจำปี 2561 2018-06-29T14:32:28+00:00

พิธีไหว้ครู โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 32 จ.อุบลราชธานี

2018-06-18T11:04:08+00:00

เมื่อวันที่ 14 มิ.ย. 2561 ที่ผ่านมา โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 32 จ.อุบลราชธานี ได้จัดพิธีไหว้ครู โดยมีผู้อำนวยการพันคำ  ศรีพรม เป็นประธาน ผู้บริหาร และคณะครู โดยนักเรียนได้ทำพานเพื่อไหว้ครูอาจารย์ที่อบรมสั่งสอนและให้ความรู้แก่ศิษย์

พิธีไหว้ครู โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 32 จ.อุบลราชธานี 2018-06-18T11:04:08+00:00

การแสดงพิธีเปิดงานบุญบั้งไฟประจำปี

2018-06-12T17:43:04+00:00

เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2561 คณะผู้บริหาร และคณะครู นำนักเรียนโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 32 จังหวัดอุบลราชธานี เข้าร่วมการแสดงพิธีเปิดงานบุญบั้งไฟประจำปี ณ วัดกระโสบ อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี

การแสดงพิธีเปิดงานบุญบั้งไฟประจำปี 2018-06-12T17:43:04+00:00

คณะครูและนักเรียนโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 32 จังหวัดอุบลราชธานีร่วมบริการโลหิต

2018-06-12T17:41:15+00:00

เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2561 คณะครูและนักเรียนโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 32 จังหวัดอุบลราชธานี ร่วมบริการโลหิตกับเหล่ากาชาดจังหวัดอุบลราชธานี ภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 7 จังหวัดอุบลราชธานี ในโครงการ "จิตอาสา บริจาคโลหิต ด้วยหัวใจ หนึ่งคนให้ สามคนรับ"

คณะครูและนักเรียนโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 32 จังหวัดอุบลราชธานีร่วมบริการโลหิต 2018-06-12T17:41:15+00:00

พิธีมอบรางวัลการแข่งขันวิ่งมาราธอนรายการ “วิ่งท่อง ล่องสวนยาง ครอสคันทรี 2561”

2018-06-12T17:33:47+00:00

เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2561 ที่ผ่านมา ผู้อำนวยการพันคำ ศรีพรม มอบรางวัลให้นักเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขันวิ่งมาราธอนรายการ "วิ่งท่อง ล่องสวนยาง ครอสคันทรี 2561" ซึ่งนักเรียนที่เข้าร่วมการวิ่งจะได้รับเหรียญที่ระลึกทุกคน และเด็กหญิงผึ้ง บุญมาเฮียง ได้รับรางรัวถ้วยรองชนะเลิศอันดับ 1 ประเภทวิ่ง 11 กม. รุ่นอายุไม่เกิน 16 ปี หญิง

พิธีมอบรางวัลการแข่งขันวิ่งมาราธอนรายการ “วิ่งท่อง ล่องสวนยาง ครอสคันทรี 2561” 2018-06-12T17:33:47+00:00

เปิดตลาดนัด ส่งเสริมอาชีพและผลผลิตนักเรียน โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 32 จังหวัดอุบลราชธานี

2018-06-12T17:05:10+00:00

เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2561 ที่ผ่านมา นายพันคำ ศรีพรม ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 32 จังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานในพิธีเปิดตลาดนัด ส่งเสริมอาชีพ และผลผลิตนักเรียน โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 32 จังหวัดอุบลราชธานี ซึ่งเปิดทุกวันศุกร์ - วันอาทิตย์ โดยสินค้าจะเป็นผลผลิตที่นักเรียนได้ลงมือทำหลังจากว่างเว้นในการเรียน ซึ่งทำให้นักเรียนได้ฝึกทักษะอาชีพและมีรายได้ระหว่างเรียน

เปิดตลาดนัด ส่งเสริมอาชีพและผลผลิตนักเรียน โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 32 จังหวัดอุบลราชธานี 2018-06-12T17:05:10+00:00

กิจกรรมวันงดสูบบุหรี่โลก

2018-06-12T16:53:47+00:00

เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2561 ที่ผ่านมา นักเรียนโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 32 จังหวัดอุบลราชธานี ร่วมรณรงค์การงดสูบบุหรี่ เนื่องในวันงดสูบบุหรี่โลก โดยนักเรียนแกนนำให้ความรู้ถึงโทษของการสูบบุหรี่

กิจกรรมวันงดสูบบุหรี่โลก 2018-06-12T16:53:47+00:00