การแสดงพิธีเปิดงานบุญบั้งไฟประจำปี

//การแสดงพิธีเปิดงานบุญบั้งไฟประจำปี

เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2561 คณะผู้บริหาร และคณะครู นำนักเรียนโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 32 จังหวัดอุบลราชธานี เข้าร่วมการแสดงพิธีเปิดงานบุญบั้งไฟประจำปี ณ วัดกระโสบ อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี

2018-06-12T17:43:04+00:00