กิจกรรมวันงดสูบบุหรี่โลก

//กิจกรรมวันงดสูบบุหรี่โลก

เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2561 ที่ผ่านมา นักเรียนโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 32 จังหวัดอุบลราชธานี ร่วมรณรงค์การงดสูบบุหรี่ เนื่องในวันงดสูบบุหรี่โลก โดยนักเรียนแกนนำให้ความรู้ถึงโทษของการสูบบุหรี่

2018-06-12T16:53:47+00:00