เปิดตลาดนัด ส่งเสริมอาชีพและผลผลิตนักเรียน โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 32 จังหวัดอุบลราชธานี

//เปิดตลาดนัด ส่งเสริมอาชีพและผลผลิตนักเรียน โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 32 จังหวัดอุบลราชธานี

เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2561 ที่ผ่านมา นายพันคำ ศรีพรม ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 32 จังหวัดอุบลราชธานี

เป็นประธานในพิธีเปิดตลาดนัด ส่งเสริมอาชีพ และผลผลิตนักเรียน โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 32 จังหวัดอุบลราชธานี

ซึ่งเปิดทุกวันศุกร์ – วันอาทิตย์

โดยสินค้าจะเป็นผลผลิตที่นักเรียนได้ลงมือทำหลังจากว่างเว้นในการเรียน ซึ่งทำให้นักเรียนได้ฝึกทักษะอาชีพและมีรายได้ระหว่างเรียน

2018-06-12T17:05:10+00:00