พิธีไหว้ครู โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 32 จ.อุบลราชธานี

//พิธีไหว้ครู โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 32 จ.อุบลราชธานี

เมื่อวันที่ 14 มิ.ย. 2561 ที่ผ่านมา

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 32 จ.อุบลราชธานี ได้จัดพิธีไหว้ครู โดยมีผู้อำนวยการพันคำ  ศรีพรม เป็นประธาน ผู้บริหาร และคณะครู โดยนักเรียนได้ทำพานเพื่อไหว้ครูอาจารย์ที่อบรมสั่งสอนและให้ความรู้แก่ศิษย์

2018-06-18T11:04:08+00:00