กิจกรรมวันสุนทรภู่ ประจำปี 2561

//กิจกรรมวันสุนทรภู่ ประจำปี 2561

เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2561 ที่ผ่านมา กลุ่มสาระภาษาไทย โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 32 จังหวัดอุบลราชธานี

จัดกิจกรรมวันสุนทรภู่ มีกิจกรรมการประกวดวาดภาพระบายสี การแสดงละคร การประกวดแต่งกลอน

2018-06-29T14:32:28+00:00