กิจกรรม “วันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ”

//กิจกรรม “วันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ”

เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2561 ที่ผ่านมา ผู้กำกับลูกเสือโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 32 จังหวัดอุบลราชธานี นำลูกเสือ เนตรนารี และผู้บำเพ็ญประโยชน์ เข้าร่วมพิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนาม เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ วันที่ 1 กรกฎาคม 2561

2018-07-02T14:09:18+00:00