กิจกรรมเนื่องในโอกาสมหามงคล วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

//กิจกรรมเนื่องในโอกาสมหามงคล วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2561 ที่ผ่านมาคณะผู้บริหาร คณะครู นักเรียน และผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 32

จังหวัดอุบลราชธานี ร่วมกิจกรรมเนื่องในโอกาสมหามงคล วันเฉลิมพระชนมพรรษา

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เฉลิมพระชนมพรรษา 66 พรรษา

และกิจกรรมถวายเทียนพรรษาเนื่องในวันเข้าพรรษา

2018-07-31T09:29:39+00:00