กิจกรรมสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2561

//กิจกรรมสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2561

ในระหว่างวันที่ 20-22 สิงหาคม 2561 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 32 จังหวัดอุบลราชธานี ได้จัดกิจกรรมสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2561

2018-08-27T16:50:13+00:00