กิจกรรมวันปิยมหาราชประจำปี 2561

//กิจกรรมวันปิยมหาราชประจำปี 2561

วันที่ 23 ตุลาคม 2561 ผู้บริหารและคณะครูโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 32 จังหวัดอุบลราชธานี ร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายสักการะพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ พระบรมราชานุสาวรีย์ ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี และโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 32 จังหวัดอุบลราชธานี เนื่องในวันปิยมหาราช

2018-11-02T09:14:51+00:00