ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีมอบรางวัลชนะเลิศกลุ่มยุวเกษตรกร

//ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีมอบรางวัลชนะเลิศกลุ่มยุวเกษตรกร

ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีมอบรางวัลชนะเลิศกลุ่มยุวเกษตรกร ครูที่ปรึกษาและสมาชิกกลุ่มยุวเกษตรกรระดับจังหวัด ณ ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี

 

2018-11-02T09:47:29+00:00