กิจกรรมวันลอยกระทงประจำปี 2561

//กิจกรรมวันลอยกระทงประจำปี 2561

เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2561 ที่ผ่านมา คณะผู้บริหาร ครูและบุคลากร จัดกิจกรรมวันลอยกระทงให้กับนักเรียน ประกอบด้วยกิจกรรมประกวดนางนพมาศ ประกวดกระทง กิจกรรมการแสดงของนักเรียน

2018-11-28T17:01:04+00:00