กิจกรรมถวายราชสดุดีพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันวชิราวุธ

//กิจกรรมถวายราชสดุดีพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันวชิราวุธ

เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2561 ที่ผ่านมา ผู้กำกับลูกเสือนำลูกเสือโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 32 จังหวัดอุบลราชธานี ถวายราชสดุดี พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 ผู้ทรงริเริ่มกิจการลูกเสือในประเทศไทย เนื่องในวันวชิราวุธ

2018-11-30T17:16:36+00:00