Monthly Archives: December 2018

//December

กิจกรรมการแข่งขันกีฬาสีภายในโรงเรียน ประจำปีการศึกษา 2561

2018-12-28T10:12:30+00:00

เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2561 ที่ผ่านมา โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 32 จังหวัดอุบลราชธานี ได้จัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬาสีภายในโรงเรียน ประจำปีการศึกษา 2561 โดยมีดร.สุรพล เสนบุญ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 10 จังหวัดอุบลราชธานี พร้อมด้วยผู้อำนวยการพันคำ ศรีพรม ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 32 จังหวัดอุบลราชธานี ประธานในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาสีภายในโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 32 จังหวัดอุบลราชธานี และมอบถ้วยรางวัลให้กับนักกีฬาและกองเชียร์

กิจกรรมการแข่งขันกีฬาสีภายในโรงเรียน ประจำปีการศึกษา 2561 2018-12-28T10:12:30+00:00

กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ ประจำปี 2561

2018-12-28T09:49:07+00:00

เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2561 ที่ผ่านมา ผู้อำนวยการพันคำ ศรีพรม นำคณะครู นักเรียน และบุคลากรโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 32 จังหวัดอุบลราชธานี ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร และถวายบังคม น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันพ่อแห่งชาติ

กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ ประจำปี 2561 2018-12-28T09:49:07+00:00

การสอบธรรมสนามหลวง ประจำปีการศึกษา 2561

2018-12-03T14:38:26+00:00

เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2561 ที่ผ่านมาโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 32 จังหวัดอุบลราชธานี ได้จัดเป็นสนามสอบธรรม ธรรมศึกษา ชั้นตรี-โท-เอก ในการสอบธรรมสนามหลวง ประจำปีการศึกษา 2561

การสอบธรรมสนามหลวง ประจำปีการศึกษา 2561 2018-12-03T14:38:26+00:00