Monthly Archives: December 2018

//December

การสอบธรรมสนามหลวง ประจำปีการศึกษา 2561

2018-12-03T14:38:26+00:00

เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2561 ที่ผ่านมาโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 32 จังหวัดอุบลราชธานี ได้จัดเป็นสนามสอบธรรม ธรรมศึกษา ชั้นตรี-โท-เอก ในการสอบธรรมสนามหลวง ประจำปีการศึกษา 2561

การสอบธรรมสนามหลวง ประจำปีการศึกษา 2561 2018-12-03T14:38:26+00:00