พิธีเปิดการแข่งขันกีฬาเครือข่ายสถานศึกษาเมือง 7

//พิธีเปิดการแข่งขันกีฬาเครือข่ายสถานศึกษาเมือง 7

เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2561 ที่ผ่านมาโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 32 จังหวัดอุบลราชธานี เป็นเจ้าภาพจัดพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาเครือข่ายสถานศึกษาเมือง 7

2019-01-02T10:10:56+00:00