กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562

//กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562

เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2562 ที่ผ่านมาโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 32 จังหวัดอุบลราชธานี จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2561 พร้อมมอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนดีเด่นในด้านต่างๆ

 

2019-02-04T11:25:46+00:00