Monthly Archives: May 2019

กิจกรรมวันปลูกต้นไม้แห่งชาติ

2019-05-28T17:08:44+00:00

เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม  2562 ที่ผ่านมา สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 11 ร่วมกันปลูกต้นไม้ เนื่องในวันต้นไม้ประจำปีของชาติ ณ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 32 จังหวัดอุบลราชธานี

กิจกรรมวันปลูกต้นไม้แห่งชาติ 2019-05-28T17:08:44+00:00

กิจกรรมวันวิสาขบูชา ประจำปี 2562

2019-05-26T00:49:04+00:00

เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคมที่ผ่านมา คณะผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษาเเละนักเรียน ได้ร่วมกิจกรรมวันวิสาขบูชา ณ วัดป่าคำพวัน อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี

กิจกรรมวันวิสาขบูชา ประจำปี 2562 2019-05-26T00:49:04+00:00

กิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เเละชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

2019-05-18T10:21:08+00:00

เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2562 ที่ผ่านมา ทางโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 32 จัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เเละชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

กิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เเละชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 2019-05-18T10:21:08+00:00