กิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เเละชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

//กิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เเละชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2562 ที่ผ่านมา ทางโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 32 จัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เเละชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

2019-05-18T10:21:08+00:00