กิจกรรมวันปลูกต้นไม้แห่งชาติ

//กิจกรรมวันปลูกต้นไม้แห่งชาติ

เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม  2562 ที่ผ่านมา สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 11 ร่วมกันปลูกต้นไม้ เนื่องในวันต้นไม้ประจำปีของชาติ ณ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 32 จังหวัดอุบลราชธานี

2019-05-28T17:08:44+00:00