งานโครงการเเละกิจกรรมปลูกต้นไม้ ปลูกป่า เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก “รวมใจไทย ปลูกต้นไม้ เพื่อแผ่นดิน”

//งานโครงการเเละกิจกรรมปลูกต้นไม้ ปลูกป่า เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก “รวมใจไทย ปลูกต้นไม้ เพื่อแผ่นดิน”

ท่านสฤษดิ์ วิฑูรย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี ได้มาเปิดงานโครงการเเละกิจกรรมปลูกต้นไม้ ปลูกป่า เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก “รวมใจไทย ปลูกต้นไม้ เพื่อแผ่นดิน” ร่วมด้วยหน่วยงานกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร กรมป่าไม้ โรงเรียนเรียนราชประชานุเคราะห์ 32 จังหวัดอุบลราชธานี องค์การบริหารส่วนตำบลกระโสบ เเละคณะผู้บริหาร ครู นักเรียน จิตอาสา เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2562 ที่ผ่านมา

2019-06-10T22:41:20+00:00