ภาพกิจกรรมไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2562

//ภาพกิจกรรมไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2562

เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2562 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 32 จังหวัดอุบลราชธานี ได้จัดกิจกรรมไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2562

2019-06-26T00:26:31+00:00