Monthly Archives: July 2019

//July

กิจกรรมประชุมผู้ปกครองชั้นเรียน ครั้งที่ 1 ภาคเรียนที่ 1/2562

2019-07-26T13:26:18+00:00

วันที่ 12 กรกฎาคม​ 2562 ทางโรงเรียน​ราชประชา​นุ​เคราะห์​32​จังหวัด​อุบล​ราชธานี​ ได้จัดให้มีการประชุมผู้ปกครองชั้นเรียน ครั้งที่ 1 ภาคเรียนที่ 1 /2562 ทั้งนี้ทางโรงเรียน ขอ​ขอบคุณผู้ปกครองนักเรียนทุกท่านที่ให้ความร่วมมือ ในการเข้สร่วมประชุมผู้ปกครองชั้นเรียนในครั้งนี้ด้วย

กิจกรรมประชุมผู้ปกครองชั้นเรียน ครั้งที่ 1 ภาคเรียนที่ 1/2562 2019-07-26T13:26:18+00:00

กิจกรรมวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา

2019-07-26T13:20:15+00:00

เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม​ 2562 นายพันคำ ศรีพรม ผู้อำนวยการโรงเรียนร่วมกับคณะครู และตัวเเทนนักรียน ถวายเทียนพรรษาและผ้าอาบน้ำฝน ณ วัดป่าคำพวัน วัดบ้านดอน เเละวัดบ้านนางิ้ว

กิจกรรมวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา 2019-07-26T13:20:15+00:00

วันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ

2019-07-06T15:39:13+00:00

เมื่อวันที่ 1 กรกฏาคม 2562 โดยมีนายพันคำ ศรีพรม ผู้อำนวยการลูกเสือโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 32 จังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานในการเดินสวนสนามของลูกเสือ-เนตรนารี และผู้บำเพ็ญประโยชน์ เนื่องในวันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ

วันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ 2019-07-06T15:39:13+00:00

กิจกรรมวันสุนทรภู่ ประจำปีการศึกษา 2562

2019-07-06T15:35:31+00:00

เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2562 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 32 จังหวัดอุบลราชธานี จัดกิจกรรมวันสุนทรภู่ ประจำปีการศึกษา 2562

กิจกรรมวันสุนทรภู่ ประจำปีการศึกษา 2562 2019-07-06T15:35:31+00:00