วันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ

//วันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ

เมื่อวันที่ 1 กรกฏาคม 2562 โดยมีนายพันคำ ศรีพรม ผู้อำนวยการลูกเสือโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 32 จังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานในการเดินสวนสนามของลูกเสือ-เนตรนารี และผู้บำเพ็ญประโยชน์ เนื่องในวันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ

2019-07-06T15:39:13+00:00