กิจกรรมวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา

//กิจกรรมวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา

เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม​ 2562 นายพันคำ ศรีพรม ผู้อำนวยการโรงเรียนร่วมกับคณะครู และตัวเเทนนักรียน ถวายเทียนพรรษาและผ้าอาบน้ำฝน ณ วัดป่าคำพวัน วัดบ้านดอน เเละวัดบ้านนางิ้ว

2019-07-26T13:20:15+00:00