กิจกรรมร่วมบริจาคสิ่งของเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม

//กิจกรรมร่วมบริจาคสิ่งของเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม

วันที่ 13 กันยายน 2562 มอบสิ่งของผู้ประสบภัยน้ำท่วม นำโดย ท่าน ผอ.พันคำ ศรีพรม และคณะ เเละขอบพระคุณคณะบุคลากรทุกท่านที่ร่วมบริจาคในครั้งนี้ เเละนำนักศึกษาวิชาทหาร ช่วยลำเลียงกระสอบทราย ณ รพ.สรรพสิทธิประสงค์อุบลฯ

 

2019-09-16T14:10:00+00:00