กิจกรรมวันปิยมหาราช

//กิจกรรมวันปิยมหาราช

วันพุธที่ 23 ตุลาคม 2562 ท่านผู้อำนวยการพันคำ ศรีพรม คณะผู้บริหาร ครู และบุคลกรทางการศึกษาได้เข้าร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลและพิธีน้อมรำลึก เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ บริเวณพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 5 ลานขวัญเมือง ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี

2019-11-05T14:25:01+00:00