กิจกรรมมอบรางวัล “ผู้บริหารเด่น ครูดี ศรีอีสาน”

//กิจกรรมมอบรางวัล “ผู้บริหารเด่น ครูดี ศรีอีสาน”

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 32 จังหวัดอุบลราชธานี ขอแสดงความยินดีกับ ผู้อำนวยการและคณะครู ที่ได้รับรางวัล “ผู้บริหารเด่น ครูดี ศรีอีสาน” ประกอบด้วย
1.ผอ.พันคำ ศรีพรม รางวัลผู้อำนวยการสถานศึกษาดีเด่นด้านการบริหารทั่วไป
2.นายเกียรติขจร พลสมัคร รางวัลครูดีเด่นด้านระบบดูแลนักเรียนประจำ
3.นางสาวจิตรดา คำศรี รางวัลครูดีเด่นด้านวิชาการ
4.นางสาวทิพวรรณ ชาลี รางวัลครูดีเด่นด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา

2020-01-04T13:45:31+00:00