rpk32admin

/rpk32admin

About rpk32admin

This author has not yet filled in any details.
So far rpk32admin has created 49 blog entries.

วันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ

2019-07-06T15:39:13+00:00

เมื่อวันที่ 1 กรกฏาคม 2562 โดยมีนายพันคำ ศรีพรม ผู้อำนวยการลูกเสือโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 32 จังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานในการเดินสวนสนามของลูกเสือ-เนตรนารี และผู้บำเพ็ญประโยชน์ เนื่องในวันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ

วันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ 2019-07-06T15:39:13+00:00

กิจกรรมวันสุนทรภู่ ประจำปีการศึกษา 2562

2019-07-06T15:35:31+00:00

เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2562 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 32 จังหวัดอุบลราชธานี จัดกิจกรรมวันสุนทรภู่ ประจำปีการศึกษา 2562

กิจกรรมวันสุนทรภู่ ประจำปีการศึกษา 2562 2019-07-06T15:35:31+00:00

ภาพกิจกรรมไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2562

2019-06-26T00:26:31+00:00

เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2562 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 32 จังหวัดอุบลราชธานี ได้จัดกิจกรรมไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2562

ภาพกิจกรรมไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2562 2019-06-26T00:26:31+00:00

งานโครงการเเละกิจกรรมปลูกต้นไม้ ปลูกป่า เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก “รวมใจไทย ปลูกต้นไม้ เพื่อแผ่นดิน”

2019-06-10T22:41:20+00:00

ท่านสฤษดิ์ วิฑูรย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี ได้มาเปิดงานโครงการเเละกิจกรรมปลูกต้นไม้ ปลูกป่า เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก "รวมใจไทย ปลูกต้นไม้ เพื่อแผ่นดิน" ร่วมด้วยหน่วยงานกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร กรมป่าไม้ โรงเรียนเรียนราชประชานุเคราะห์ 32 จังหวัดอุบลราชธานี องค์การบริหารส่วนตำบลกระโสบ เเละคณะผู้บริหาร ครู นักเรียน จิตอาสา เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2562 ที่ผ่านมา

งานโครงการเเละกิจกรรมปลูกต้นไม้ ปลูกป่า เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก “รวมใจไทย ปลูกต้นไม้ เพื่อแผ่นดิน” 2019-06-10T22:41:20+00:00

กิจกรรมวันปลูกต้นไม้แห่งชาติ

2019-05-28T17:08:44+00:00

เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม  2562 ที่ผ่านมา สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 11 ร่วมกันปลูกต้นไม้ เนื่องในวันต้นไม้ประจำปีของชาติ ณ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 32 จังหวัดอุบลราชธานี

กิจกรรมวันปลูกต้นไม้แห่งชาติ 2019-05-28T17:08:44+00:00

กิจกรรมวันวิสาขบูชา ประจำปี 2562

2019-05-26T00:49:04+00:00

เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคมที่ผ่านมา คณะผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษาเเละนักเรียน ได้ร่วมกิจกรรมวันวิสาขบูชา ณ วัดป่าคำพวัน อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี

กิจกรรมวันวิสาขบูชา ประจำปี 2562 2019-05-26T00:49:04+00:00

กิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เเละชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

2019-05-18T10:21:08+00:00

เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2562 ที่ผ่านมา ทางโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 32 จัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เเละชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

กิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เเละชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 2019-05-18T10:21:08+00:00

กิจกรรมเข้าค่ายพักแรม ณ ค่ายลูกเสือกรมทหารราบที่ 6 จังหวัดอุบลราชธานี

2019-02-25T23:27:10+00:00

เมื่อวันที่ 22-23 กุมภาพันธ์ 2562 ที่ผ่านมา ผู้กำกับลูกเสือ-เนตรนารี และผู้บำเพ็ญประโยชน์โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 32 จังหวัดอุบลราชธานี นำลูกเสือ-เนตรนารี และผู้บำเพ็ญประโยชน์ เข้าร่วมกิจกรรมเข้าค่ายพักแรม ณ ค่ายลูกเสือกรมทหารราบที่ 6 จังหวัดอุบลราชธานี

กิจกรรมเข้าค่ายพักแรม ณ ค่ายลูกเสือกรมทหารราบที่ 6 จังหวัดอุบลราชธานี 2019-02-25T23:27:10+00:00

กิจกรรมทำบุญเนื่องในวันมาฆบูชา ประจำปี 2562

2019-02-20T10:17:43+00:00

เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2562 ที่ผ่านมา ผู้อำนวยการพันคำ  ศรีพรม นำคณะครู นักเรียน เข้าร่วมกิจกรรมทำบุญ เนื่องในวันมาฆบูชา ที่วัดป่าคำพวัน ต.ไร่น้อย จ.อุบลราชธานี

กิจกรรมทำบุญเนื่องในวันมาฆบูชา ประจำปี 2562 2019-02-20T10:17:43+00:00

เปิดรับสมัครนักเรียนใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562

2019-02-04T11:33:39+00:00

รับสมัครนักเรียนใหม่ ชั้นประถมศึกษาปีที่1 มัธยมศึกษาปีที่1 และมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2562 วันที่ 21-25 กุมภาพันธ์ 2562 สมัครได้ที่ฝ่ายวิชาการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์32 จ.อุบลราชธานี

เปิดรับสมัครนักเรียนใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562 2019-02-04T11:33:39+00:00