rpk32admin

/rpk32admin

About rpk32admin

This author has not yet filled in any details.
So far rpk32admin has created 51 blog entries.

กิจกรรมเข้าค่ายพักแรม ณ ค่ายลูกเสือกรมทหารราบที่ 6 จังหวัดอุบลราชธานี

2019-02-25T23:27:10+00:00

เมื่อวันที่ 22-23 กุมภาพันธ์ 2562 ที่ผ่านมา ผู้กำกับลูกเสือ-เนตรนารี และผู้บำเพ็ญประโยชน์โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 32 จังหวัดอุบลราชธานี นำลูกเสือ-เนตรนารี และผู้บำเพ็ญประโยชน์ เข้าร่วมกิจกรรมเข้าค่ายพักแรม ณ ค่ายลูกเสือกรมทหารราบที่ 6 จังหวัดอุบลราชธานี

กิจกรรมเข้าค่ายพักแรม ณ ค่ายลูกเสือกรมทหารราบที่ 6 จังหวัดอุบลราชธานี 2019-02-25T23:27:10+00:00

กิจกรรมทำบุญเนื่องในวันมาฆบูชา ประจำปี 2562

2019-02-20T10:17:43+00:00

เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2562 ที่ผ่านมา ผู้อำนวยการพันคำ  ศรีพรม นำคณะครู นักเรียน เข้าร่วมกิจกรรมทำบุญ เนื่องในวันมาฆบูชา ที่วัดป่าคำพวัน ต.ไร่น้อย จ.อุบลราชธานี

กิจกรรมทำบุญเนื่องในวันมาฆบูชา ประจำปี 2562 2019-02-20T10:17:43+00:00

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 32 จังหวัดอุบลราชธานี ขอแสดงความยินดีกับคณะครูที่ได้รับรางวัล “ครูผู้มีคุณูปการต่อศิษย์” และรางวัล “บุคลากรดีเด่นเนื่องในวันครูแห่งชาติ” ประจำปีการศึกษา 2561

2019-02-04T11:31:02+00:00

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 32 จังหวัดอุบลราชธานี ขอแสดงความยินดีกับคณะครูที่ได้รับรางวัล "ครูผู้มีคุณูปการต่อศิษย์" และรางวัล "บุคลากรดีเด่นเนื่องในวันครูแห่งชาติ" ประจำปีการศึกษา 2561 1.นางไขนภา สุทธิอาคาร คณะกรรมการสถานศึกษาดีเด่น 2.นายสัญญา แสนทวีสุข รองผู้อำนวยการดีเด่น และครูผู้มีคุณนูปการต่อศิษย์ 3.นางยุพดี  สืบเชื้อ ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาดีเด่น 4.นางสาวกุลวดี มิ่งบุญ ครูจิตอาสาดีเด่น 5.นางอภันตรี ผลสมบัตร ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ดีเด่น 6.นายณัฐพล นาคะยศ ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยีดีเด่น 7.นางสาวทัศนีย์ภรณ์ งามพรม ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะดีเด่น

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 32 จังหวัดอุบลราชธานี ขอแสดงความยินดีกับคณะครูที่ได้รับรางวัล “ครูผู้มีคุณูปการต่อศิษย์” และรางวัล “บุคลากรดีเด่นเนื่องในวันครูแห่งชาติ” ประจำปีการศึกษา 2561 2019-02-04T11:31:02+00:00

กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562

2019-02-04T11:25:46+00:00

เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2562 ที่ผ่านมาโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 32 จังหวัดอุบลราชธานี จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2561 พร้อมมอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนดีเด่นในด้านต่างๆ  

กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562 2019-02-04T11:25:46+00:00

พิธีเปิดการแข่งขันกีฬาเครือข่ายสถานศึกษาเมือง 7

2019-01-02T10:10:56+00:00

เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2561 ที่ผ่านมาโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 32 จังหวัดอุบลราชธานี เป็นเจ้าภาพจัดพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาเครือข่ายสถานศึกษาเมือง 7

พิธีเปิดการแข่งขันกีฬาเครือข่ายสถานศึกษาเมือง 7 2019-01-02T10:10:56+00:00

กิจกรรมการแข่งขันกีฬาสีภายในโรงเรียน ประจำปีการศึกษา 2561

2018-12-28T10:12:30+00:00

เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2561 ที่ผ่านมา โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 32 จังหวัดอุบลราชธานี ได้จัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬาสีภายในโรงเรียน ประจำปีการศึกษา 2561 โดยมีดร.สุรพล เสนบุญ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 10 จังหวัดอุบลราชธานี พร้อมด้วยผู้อำนวยการพันคำ ศรีพรม ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 32 จังหวัดอุบลราชธานี ประธานในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาสีภายในโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 32 จังหวัดอุบลราชธานี และมอบถ้วยรางวัลให้กับนักกีฬาและกองเชียร์

กิจกรรมการแข่งขันกีฬาสีภายในโรงเรียน ประจำปีการศึกษา 2561 2018-12-28T10:12:30+00:00

กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ ประจำปี 2561

2018-12-28T09:49:07+00:00

เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2561 ที่ผ่านมา ผู้อำนวยการพันคำ ศรีพรม นำคณะครู นักเรียน และบุคลากรโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 32 จังหวัดอุบลราชธานี ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร และถวายบังคม น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันพ่อแห่งชาติ

กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ ประจำปี 2561 2018-12-28T09:49:07+00:00

การสอบธรรมสนามหลวง ประจำปีการศึกษา 2561

2018-12-03T14:38:26+00:00

เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2561 ที่ผ่านมาโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 32 จังหวัดอุบลราชธานี ได้จัดเป็นสนามสอบธรรม ธรรมศึกษา ชั้นตรี-โท-เอก ในการสอบธรรมสนามหลวง ประจำปีการศึกษา 2561

การสอบธรรมสนามหลวง ประจำปีการศึกษา 2561 2018-12-03T14:38:26+00:00

กิจกรรมถวายราชสดุดีพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันวชิราวุธ

2018-11-30T17:16:36+00:00

เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2561 ที่ผ่านมา ผู้กำกับลูกเสือนำลูกเสือโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 32 จังหวัดอุบลราชธานี ถวายราชสดุดี พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 ผู้ทรงริเริ่มกิจการลูกเสือในประเทศไทย เนื่องในวันวชิราวุธ

กิจกรรมถวายราชสดุดีพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันวชิราวุธ 2018-11-30T17:16:36+00:00

กิจกรรมวันลอยกระทงประจำปี 2561

2018-11-28T17:01:04+00:00

เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2561 ที่ผ่านมา คณะผู้บริหาร ครูและบุคลากร จัดกิจกรรมวันลอยกระทงให้กับนักเรียน ประกอบด้วยกิจกรรมประกวดนางนพมาศ ประกวดกระทง กิจกรรมการแสดงของนักเรียน

กิจกรรมวันลอยกระทงประจำปี 2561 2018-11-28T17:01:04+00:00