rpk32admin

/rpk32admin

About rpk32admin

This author has not yet filled in any details.
So far rpk32admin has created 32 blog entries.

กิจกรรมการฝึกซ้อมแผนป้องกันและระงับอัคคีภัย

2018-05-29T15:31:00+00:00

เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม  2561 สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จังหวัดอุบลราชธานี ได้เข้ามาให้ความรู้ เรื่องการบริหารจัดการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติในสถานศึกษา พร้อมการฝึกซ้อมแผนป้องกันและระงับอัคคีภัย ให้กับคณะครูและนักเรียนโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 32 จังหวัดอุบลราชธานี

กิจกรรมการฝึกซ้อมแผนป้องกันและระงับอัคคีภัย 2018-05-29T15:31:00+00:00

กิจกรรมประชุมผู้ปกครองและปฐมนิเทศนักเรียนใหม่

2018-05-17T21:47:54+00:00

กิจกรรมประชุมผู้ปกครองและปฐมนิเทศนักเรียนใหม่ เมื่อวันที่11 พ.ค.2561 ท่านผู้อำนวยการพันคำ  ศรีพรม ผู้บริหาร และคณะครู ได้จัดกิจกรรมประชุมผู้ปกครองและปฐมนิเทศนักเรียนใหม่นักเรียน ได้แก่ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4    

กิจกรรมประชุมผู้ปกครองและปฐมนิเทศนักเรียนใหม่ 2018-05-17T21:47:54+00:00