ข่าวการอบรม

/ข่าวการอบรม

กิจกรรมอบรมโครงการพัฒนาบุคลากรโรงเรียนกลุ่มพิเศษ

2018-11-02T09:17:30+00:00

นายธีรพันธ์  กันยะลา รองผู้อำนวยการ และนายณัฐพล นาคะยศ ครูโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 32 เข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาบุคลากรโรงเรียนกลุ่มพิเศษ สังกัดคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และกองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน เมื่อวันที่ 25 - 28 ตุลาคม 2561 ณ โรงแรมชลพฤกษ์รีสอร์ท จังหวัดนตรนายก

กิจกรรมอบรมโครงการพัฒนาบุคลากรโรงเรียนกลุ่มพิเศษ 2018-11-02T09:17:30+00:00