ข่าวสารทั่วไป

/ข่าวสารทั่วไป

กิจกรรมสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2561

2018-08-27T16:50:13+00:00

ในระหว่างวันที่ 20-22 สิงหาคม 2561 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 32 จังหวัดอุบลราชธานี ได้จัดกิจกรรมสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2561

กิจกรรมสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2561 2018-08-27T16:50:13+00:00

กิจกรรมรณรงค์ โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น

2018-08-27T16:44:30+00:00

บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดอุบลราชธานี จัดกิจกรรมรณรงค์ โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น แก่นักเรียนโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 32 จังหวัดอุบลราชธานี เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2561 ที่ผ่านมา

กิจกรรมรณรงค์ โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น 2018-08-27T16:44:30+00:00

กิจกรรมทำบุญ ตักบาตร เนื่องในวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2561

2018-08-27T16:37:27+00:00

เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2561 ที่ผ่านมา โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 32 จังหวัดอุบลราชธานี จัดกิจกรรมทำบุญ ตักบาตร เนื่องในวันแม่แห่งชาติ และมอบเกียรติบัตรแก่แม่ดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2561

กิจกรรมทำบุญ ตักบาตร เนื่องในวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2561 2018-08-27T16:37:27+00:00

การประเมินกิจกรรมกลุ่มยุวเกษตรของโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 32 จังหวัดอุบลราชธานี ประจำปี 2562

2018-08-27T16:30:58+00:00

เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2561 ที่ผ่านมา คณะกรรมการประกวดกลุ่มยุวเกษตรกร ที่ปรึกษายุวเกษตรกรและสมาชิกยุวเกษตรกรดีเด่นระดับจังหวัด ดำเนินการประเมินกิจกรรมกลุ่มยุวเกษตรของโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 32 จังหวัดอุบลราชธานี ประจำปี 2562 เพื่อคัดเลือกตัวแทนไปแข่งขันระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

การประเมินกิจกรรมกลุ่มยุวเกษตรของโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 32 จังหวัดอุบลราชธานี ประจำปี 2562 2018-08-27T16:30:58+00:00

กิจกรรมมอบทุนการศึกษาตามโครงการน้ำพระทัยพระราชทานส่วนภูมิภาค สภาสังคมสงเคราะห์ 76 จังหวัด

2018-08-07T09:55:56+00:00

เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2561 ที่ผ่านมา ท่านสฤษดิ์ วิฑูรย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานในพิธี ร่วมกับสภาสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ พร้อมด้วยภาครัฐ ภาคเอกชน และองค์กรสมาชิกสภาสังคมสงเคราะห์ จัดกิจกรรมมอบทุนการศึกษา อุปกรณ์การเรียน และอาหารกลางวันให้กับนักเรียน ตามโครงการน้ำพระทัยพระราชทานส่วนภูมิภาค สภาสังคมสงเคราะห์ 76 จังหวัด เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวิชราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร

กิจกรรมมอบทุนการศึกษาตามโครงการน้ำพระทัยพระราชทานส่วนภูมิภาค สภาสังคมสงเคราะห์ 76 จังหวัด 2018-08-07T09:55:56+00:00

กิจกรรมการแข่งขันกีฬาบุคลากรกลุ่มสถานศึกษา สังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ กลุ่ม 4

2018-08-07T09:46:01+00:00

เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2561 ที่ผ่านมา โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 32 จังหวัดอุบลราชธานี ร่วมกับศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 10 จังหวัดอุบลราชธานี เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาบุคลากรกลุ่มสถานศึกษา สังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ กลุ่ม 4

กิจกรรมการแข่งขันกีฬาบุคลากรกลุ่มสถานศึกษา สังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ กลุ่ม 4 2018-08-07T09:46:01+00:00

กิจกรรมเนื่องในโอกาสมหามงคล วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

2018-07-31T09:29:39+00:00

เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2561 ที่ผ่านมาคณะผู้บริหาร คณะครู นักเรียน และผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 32 จังหวัดอุบลราชธานี ร่วมกิจกรรมเนื่องในโอกาสมหามงคล วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เฉลิมพระชนมพรรษา 66 พรรษา และกิจกรรมถวายเทียนพรรษาเนื่องในวันเข้าพรรษา

กิจกรรมเนื่องในโอกาสมหามงคล วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 2018-07-31T09:29:39+00:00

กิจกรรม “วันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ”

2018-07-02T14:09:18+00:00

เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2561 ที่ผ่านมา ผู้กำกับลูกเสือโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 32 จังหวัดอุบลราชธานี นำลูกเสือ เนตรนารี และผู้บำเพ็ญประโยชน์ เข้าร่วมพิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนาม เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ วันที่ 1 กรกฎาคม 2561

กิจกรรม “วันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ” 2018-07-02T14:09:18+00:00

กิจกรรมวันสุนทรภู่ ประจำปี 2561

2018-06-29T14:32:28+00:00

เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2561 ที่ผ่านมา กลุ่มสาระภาษาไทย โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 32 จังหวัดอุบลราชธานี จัดกิจกรรมวันสุนทรภู่ มีกิจกรรมการประกวดวาดภาพระบายสี การแสดงละคร การประกวดแต่งกลอน

กิจกรรมวันสุนทรภู่ ประจำปี 2561 2018-06-29T14:32:28+00:00

พิธีไหว้ครู โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 32 จ.อุบลราชธานี

2018-06-18T11:04:08+00:00

เมื่อวันที่ 14 มิ.ย. 2561 ที่ผ่านมา โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 32 จ.อุบลราชธานี ได้จัดพิธีไหว้ครู โดยมีผู้อำนวยการพันคำ  ศรีพรม เป็นประธาน ผู้บริหาร และคณะครู โดยนักเรียนได้ทำพานเพื่อไหว้ครูอาจารย์ที่อบรมสั่งสอนและให้ความรู้แก่ศิษย์

พิธีไหว้ครู โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 32 จ.อุบลราชธานี 2018-06-18T11:04:08+00:00