ข่าวสารทั่วไป

/ข่าวสารทั่วไป

การสอบธรรมสนามหลวง ประจำปีการศึกษา 2561

2018-12-03T14:38:26+00:00

เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2561 ที่ผ่านมาโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 32 จังหวัดอุบลราชธานี ได้จัดเป็นสนามสอบธรรม ธรรมศึกษา ชั้นตรี-โท-เอก ในการสอบธรรมสนามหลวง ประจำปีการศึกษา 2561

การสอบธรรมสนามหลวง ประจำปีการศึกษา 2561 2018-12-03T14:38:26+00:00

กิจกรรมถวายราชสดุดีพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันวชิราวุธ

2018-11-30T17:16:36+00:00

เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2561 ที่ผ่านมา ผู้กำกับลูกเสือนำลูกเสือโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 32 จังหวัดอุบลราชธานี ถวายราชสดุดี พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 ผู้ทรงริเริ่มกิจการลูกเสือในประเทศไทย เนื่องในวันวชิราวุธ

กิจกรรมถวายราชสดุดีพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันวชิราวุธ 2018-11-30T17:16:36+00:00

กิจกรรมวันลอยกระทงประจำปี 2561

2018-11-28T17:01:04+00:00

เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2561 ที่ผ่านมา คณะผู้บริหาร ครูและบุคลากร จัดกิจกรรมวันลอยกระทงให้กับนักเรียน ประกอบด้วยกิจกรรมประกวดนางนพมาศ ประกวดกระทง กิจกรรมการแสดงของนักเรียน

กิจกรรมวันลอยกระทงประจำปี 2561 2018-11-28T17:01:04+00:00

ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีมอบรางวัลชนะเลิศกลุ่มยุวเกษตรกร

2018-11-02T09:47:29+00:00

ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีมอบรางวัลชนะเลิศกลุ่มยุวเกษตรกร ครูที่ปรึกษาและสมาชิกกลุ่มยุวเกษตรกรระดับจังหวัด ณ ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี  

ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีมอบรางวัลชนะเลิศกลุ่มยุวเกษตรกร 2018-11-02T09:47:29+00:00

กิจกรรมวันปิยมหาราชประจำปี 2561

2018-11-02T09:14:51+00:00

วันที่ 23 ตุลาคม 2561 ผู้บริหารและคณะครูโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 32 จังหวัดอุบลราชธานี ร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายสักการะพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ พระบรมราชานุสาวรีย์ ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี และโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 32 จังหวัดอุบลราชธานี เนื่องในวันปิยมหาราช

กิจกรรมวันปิยมหาราชประจำปี 2561 2018-11-02T09:14:51+00:00

กิจกรรมสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2561

2018-08-27T16:50:13+00:00

ในระหว่างวันที่ 20-22 สิงหาคม 2561 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 32 จังหวัดอุบลราชธานี ได้จัดกิจกรรมสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2561

กิจกรรมสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2561 2018-08-27T16:50:13+00:00

กิจกรรมรณรงค์ โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น

2018-08-27T16:44:30+00:00

บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดอุบลราชธานี จัดกิจกรรมรณรงค์ โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น แก่นักเรียนโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 32 จังหวัดอุบลราชธานี เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2561 ที่ผ่านมา

กิจกรรมรณรงค์ โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น 2018-08-27T16:44:30+00:00

กิจกรรมทำบุญ ตักบาตร เนื่องในวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2561

2018-08-27T16:37:27+00:00

เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2561 ที่ผ่านมา โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 32 จังหวัดอุบลราชธานี จัดกิจกรรมทำบุญ ตักบาตร เนื่องในวันแม่แห่งชาติ และมอบเกียรติบัตรแก่แม่ดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2561

กิจกรรมทำบุญ ตักบาตร เนื่องในวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2561 2018-08-27T16:37:27+00:00

การประเมินกิจกรรมกลุ่มยุวเกษตรของโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 32 จังหวัดอุบลราชธานี ประจำปี 2562

2018-08-27T16:30:58+00:00

เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2561 ที่ผ่านมา คณะกรรมการประกวดกลุ่มยุวเกษตรกร ที่ปรึกษายุวเกษตรกรและสมาชิกยุวเกษตรกรดีเด่นระดับจังหวัด ดำเนินการประเมินกิจกรรมกลุ่มยุวเกษตรของโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 32 จังหวัดอุบลราชธานี ประจำปี 2562 เพื่อคัดเลือกตัวแทนไปแข่งขันระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

การประเมินกิจกรรมกลุ่มยุวเกษตรของโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 32 จังหวัดอุบลราชธานี ประจำปี 2562 2018-08-27T16:30:58+00:00

กิจกรรมมอบทุนการศึกษาตามโครงการน้ำพระทัยพระราชทานส่วนภูมิภาค สภาสังคมสงเคราะห์ 76 จังหวัด

2018-08-07T09:55:56+00:00

เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2561 ที่ผ่านมา ท่านสฤษดิ์ วิฑูรย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานในพิธี ร่วมกับสภาสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ พร้อมด้วยภาครัฐ ภาคเอกชน และองค์กรสมาชิกสภาสังคมสงเคราะห์ จัดกิจกรรมมอบทุนการศึกษา อุปกรณ์การเรียน และอาหารกลางวันให้กับนักเรียน ตามโครงการน้ำพระทัยพระราชทานส่วนภูมิภาค สภาสังคมสงเคราะห์ 76 จังหวัด เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวิชราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร

กิจกรรมมอบทุนการศึกษาตามโครงการน้ำพระทัยพระราชทานส่วนภูมิภาค สภาสังคมสงเคราะห์ 76 จังหวัด 2018-08-07T09:55:56+00:00