ข่าวสารทั่วไป

/ข่าวสารทั่วไป

กิจกรรมร่วมบริจาคสิ่งของเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม

2019-09-16T14:10:00+00:00

วันที่ 13 กันยายน 2562 มอบสิ่งของผู้ประสบภัยน้ำท่วม นำโดย ท่าน ผอ.พันคำ ศรีพรม และคณะ เเละขอบพระคุณคณะบุคลากรทุกท่านที่ร่วมบริจาคในครั้งนี้ เเละนำนักศึกษาวิชาทหาร ช่วยลำเลียงกระสอบทราย ณ รพ.สรรพสิทธิประสงค์อุบลฯ  

กิจกรรมร่วมบริจาคสิ่งของเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม 2019-09-16T14:10:00+00:00

กิจกรรมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน

2019-09-16T14:04:42+00:00

วันที่ 28 -31 สิงหาคม 2562 จัดกิจกรรมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน

กิจกรรมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 2019-09-16T14:04:42+00:00

กิจกรรมวันวิทยาศาสตร์ประจำปีการศึกษา 2562

2019-09-16T13:59:46+00:00

วันที่ 22 สิงหาคม 2562 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 32 จังหวัดอุบลราชธานี จัดกิจกรรมวันวิทยาศาสตร์ประจำปีการศึกษา 2562

กิจกรรมวันวิทยาศาสตร์ประจำปีการศึกษา 2562 2019-09-16T13:59:46+00:00

กิจกรรมทำบุญตักบาตร และถวายพระพรชัยมงคลฯ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

2019-08-17T15:56:19+00:00

วันที่ 9 สิงหาคม 2562 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 32 จังหวัดอุบลราชธานี จัดกิจกรรมทำบุญตักบาตร และถวายพระพรชัยมงคลฯ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

กิจกรรมทำบุญตักบาตร และถวายพระพรชัยมงคลฯ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 2019-08-17T15:56:19+00:00

พิธีถวายพระพรชัยมงคล พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

2019-08-17T15:43:47+00:00

วันที่ 26 กรกฎาคม 2562 ผู้อำนวยการพันคำ ศรีพรม นำคณะครู บุคลากร และนักเรียนโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 32 จังหวัดอุบลราชธานี ร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคล พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2562

พิธีถวายพระพรชัยมงคล พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว 2019-08-17T15:43:47+00:00

องคมนตรีนำคณะตรวจเยี่ยมโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 32 จังหวัดอุบลราชธานี

2019-08-17T15:38:03+00:00

เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2562 พลเรือเอก พงษ์เทพ หนูเทพ องคมนตรี ประธานกรรมการบริหาร มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ และคณะจากส่วนกลางตรวจเยี่ยมโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 32 จังหวัดอุบลราชธานี

องคมนตรีนำคณะตรวจเยี่ยมโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 32 จังหวัดอุบลราชธานี 2019-08-17T15:38:03+00:00

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดงานชุมนุมยุวเกษตรกรและที่ปรึกษายุวเกษตรกรระดับประเทศประจำปี 2562

2019-08-10T15:22:56+00:00

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดงานชุมนุมยุวเกษตรกรและที่ปรึกษายุวเกษตรกรระดับประเทศประจำปี 2562 วันพุธที่ 24 กรกฎาคม 2562 เวลา 13.30 น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดงานชุมนุมยุวเกษตรกรและที่ปรึกษายุวเกษตรกรระดับประเทศประจำปี 2562 ณ หอประชุมโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก ซึ่งกรมส่งเสริมเกษตรได้ดำเนินการจัดงานดังกล่าวขึ้น ระหว่างวันที่ 22-26 กรกฎาคม 2562 ภายใต้แนวคิด "จิตวิญญาณของกลุ่มยุวเกษตรกร คือ พลังที่ไม่สิ้นสุดในการขับเคลื่อน สร้าง และพัฒนาภาคการเกษตรของประเทศไทย (Infinite Power The Spirit of 4-H club) เพื่อเปิดโอกาสให้สมาชิกกลุ่มยุวเกษตรกรและที่ปรึกษากลุ่มยุวเกษตรกรได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการเกษตรซึ่งกันและกันและนำแนวคิดนั้นไปพัฒนาการดำเนินการ สร้างแรงจูงใจ รวมถึงสร้างเครือข่ายยุวเกษตรกรและที่ปรึกษายุวเกษตรกรให้เข้มแข็งและขับเคลื่อนงานอย่างมีประสิทธิภาพ

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดงานชุมนุมยุวเกษตรกรและที่ปรึกษายุวเกษตรกรระดับประเทศประจำปี 2562 2019-08-10T15:22:56+00:00

กิจกรรมประชุมผู้ปกครองชั้นเรียน ครั้งที่ 1 ภาคเรียนที่ 1/2562

2019-07-26T13:26:18+00:00

วันที่ 12 กรกฎาคม​ 2562 ทางโรงเรียน​ราชประชา​นุ​เคราะห์​32​จังหวัด​อุบล​ราชธานี​ ได้จัดให้มีการประชุมผู้ปกครองชั้นเรียน ครั้งที่ 1 ภาคเรียนที่ 1 /2562 ทั้งนี้ทางโรงเรียน ขอ​ขอบคุณผู้ปกครองนักเรียนทุกท่านที่ให้ความร่วมมือ ในการเข้สร่วมประชุมผู้ปกครองชั้นเรียนในครั้งนี้ด้วย

กิจกรรมประชุมผู้ปกครองชั้นเรียน ครั้งที่ 1 ภาคเรียนที่ 1/2562 2019-07-26T13:26:18+00:00

กิจกรรมวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา

2019-07-26T13:20:15+00:00

เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม​ 2562 นายพันคำ ศรีพรม ผู้อำนวยการโรงเรียนร่วมกับคณะครู และตัวเเทนนักรียน ถวายเทียนพรรษาและผ้าอาบน้ำฝน ณ วัดป่าคำพวัน วัดบ้านดอน เเละวัดบ้านนางิ้ว

กิจกรรมวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา 2019-07-26T13:20:15+00:00

วันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ

2019-07-06T15:39:13+00:00

เมื่อวันที่ 1 กรกฏาคม 2562 โดยมีนายพันคำ ศรีพรม ผู้อำนวยการลูกเสือโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 32 จังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานในการเดินสวนสนามของลูกเสือ-เนตรนารี และผู้บำเพ็ญประโยชน์ เนื่องในวันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ

วันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ 2019-07-06T15:39:13+00:00