ประชาสัมพันธ์ของโรงเรียน

/ประชาสัมพันธ์ของโรงเรียน

เปิดรับสมัครนักเรียนใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562

2019-02-04T11:33:39+00:00

รับสมัครนักเรียนใหม่ ชั้นประถมศึกษาปีที่1 มัธยมศึกษาปีที่1 และมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2562 วันที่ 21-25 กุมภาพันธ์ 2562 สมัครได้ที่ฝ่ายวิชาการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์32 จ.อุบลราชธานี

เปิดรับสมัครนักเรียนใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562 2019-02-04T11:33:39+00:00