ประชาสัมพันธ์ของโรงเรียน

/ประชาสัมพันธ์ของโรงเรียน

แนวทางการจัดเก็บเอกสารลงแฟ้ม 3 ด้าน 13 ตัวชี้วัด

2019-09-16T14:18:12+00:00

ดาวน์โหลดข้อมูล https://drive.google.com/open?id=13-ip_-0mRs5SU4nEQp0Tu68_Y-dzGcXr

แนวทางการจัดเก็บเอกสารลงแฟ้ม 3 ด้าน 13 ตัวชี้วัด 2019-09-16T14:18:12+00:00

เปิดรับสมัครนักเรียนใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562

2019-02-04T11:33:39+00:00

รับสมัครนักเรียนใหม่ ชั้นประถมศึกษาปีที่1 มัธยมศึกษาปีที่1 และมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2562 วันที่ 21-25 กุมภาพันธ์ 2562 สมัครได้ที่ฝ่ายวิชาการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์32 จ.อุบลราชธานี

เปิดรับสมัครนักเรียนใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562 2019-02-04T11:33:39+00:00