Category: Uncategorized

พิธีมอบผ้าห่มกันหนาวพระราชทาน

วันนี้ 23 ธันวาคม 2563 ที่หอประชุมโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 32 อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี / พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จัดพิธีมอบทุนพระราชทานการศึกษาสงเคราะห์ต่อเนื่อง แก่นักเรียนทุนพระราชทาน / โดยมี นายเกริกชัย ผ่องแผ้ว รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี ในฐานะรองประธานกรรมการมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ประจำจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานในพิธีมอบทุนพระราชทานการศึกษาสงเคราะห์ต่อเนื่อง แก่นักเรียนทุนพระราชทาน ในจังหวัดอุบลราชธานี ที่กำลังศึกษาอยู่ระดับประถมศึกษาจนถึงระดับอุดมศึกษาในสถาบันการศึกษาต่าง ๆในจังหวัดอุบลราชธานี เข้าร่วมพิธีรับมอบ จำนวน 31 คน โดยนักเรียน ประกอบด้วย นักเรียนที่เป็นเด็กกำพร้าจากการที่บิดา หรือ มารดา เสียชีวิตจากเหตุการณ์อุทกภัย นักเรียนเรียนดีที่จบการศึกษาจากโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 32 ที่สามารถสอบเข้าศึกษาต่อในสถาบันการศึกษาของรัฐบาล ทั้งในระดับ ปวช. ปวส. และปริญญาตรี โดยทุนพระราชทานที่จะได้รับ แยกเป็นระดับดังนี้ ระดับประถมศึกษาเงินทุนภาคเรียนละ 5,000.-บาทระดับมัธยมศึกษา-ระดับปวช.เงินทุนภาคเรียนละ 7,500.-บาทระดับปวส.เงินทุนภาคเรียนละ 10,000.-บาทระดับปริญญาตรีเงินทุนภาคเรียนละ 15,000.-บาท

ในโอกาสเดียวกันนี้ มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้ดำเนินการจัดส่ง ผ้าห่มกันหนาวพระราชทานและอุปกรณ์การเรียน ให้โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 32 เพื่อมอบให้แก่นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ประถมศึกษาปีที่ 4 มัธยมศึกษาปีที่ 1 และมัธยมศึกษาปีที่ 4 จำนวน 202 ผืน ยังความซาบซึ้งและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เป็นล้นพ้น หาที่สุดมิได้

กิจกรรมบริจาคโลหิต 2563

วันพุธที่ 9 สิงหาคม 2563 เวลา 09.00 -12.00 น. ผู้อำนวยการสัญญา แสนทวีสุข คณะผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา เเละนักเรียน ได้ร่วมกันบริจาคโลหิต ชึ่งทางโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 32 จังหวดอุบลราชธานี ร่วมกับสภากาชาดไทยได้จัดกิจกรรมบริจาคโลหิตผู้ร่วมงานและผู้ที่เกี่ยวข้องได้รับประโยชน์จากการบริจาคโลหิตเพิ่มขึ้นเพื่อช่วยชีวิตผู้อื่น

วันพ่อเเห่งชาติ ปีการศึกษา 2563

วันที่ 5 ธันวาคม 2563 นายสัญญา แสนทวีสุข ผู้อำนวยการโรงเรียนนำคณะผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียน จัดพิธีถวายราชสดุดี วางพานพุ่มดอกไม้และถวายบังคมหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดี ในวันพ่อแห่งชาติ วันชาติ เเละวันคล้ายวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร แล้วร่วมกันบำเพ็ญสาธารณะประโยชน์

ประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียน 2 ปีการศึกษา 2563

วันที่ 29 พฤศจิกายน 2563 ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 32 จังหวัดอุบลราชธานี นายสัญญา แสนทวีสุข เป็นประธาน ได้กล่าวเปิดการประชุมผู้ปกครองนักเรียน ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 กล่าวพบปะผู้ปกครองและให้ข้อคิด บทบาทหน้าที่ของผู้ปกครองและหลักการ การดูแลลูกๆนักเรียนได้ ให้คำชี้เเจงรายละเอียดต่างๆ กับผู้ปกครองที่มาร่วมประชุม สรุปการดำเนินกิจกรรมการเรียนการสอนและผลงานจากภาคเรียนที่ผ่านมา ณ หอประชุม โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 32 จังหวัดอุบลราชธานี

โครงการซื้อ – ขยะ ออนไลน์ ธุรกิจรีไซเคิล

วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 ผู้อำนวยการสัญญา แสนทวีสุข คณะครู นักเรียน ได้ให้การต้อนรับท่านธีระชัย จึงวิวัฒนาภรณ์ ประธานโครงการซื้อ – ขยะ ออนไลน์ ธุรกิจรีไซเคิล ให้คำเเนะนำเกี่ยวกับการทำซื้อ – ขยะ ออนไลน์ ธุรกิจรีไซเคิล ณ ห้องประชุม กันเกรา โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 32 จังหวัดอุบลราชธานี

ร่วพิธีวางขันหมากเบ็ง และการแสดงรำถวายมือ

วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 ผู้อำนวยการสัญญา แสนทวีสุข ได้นำคณะผู้บริหาร ครู บุคลากร นักเรียน ร่วมพิธีวางขันหมากเบ็ง และการแสดงรำถวายมือ ที่ อนุสาวรีย์พระประทุมวรราชสุริยวงษ์ (เจ้าคำผง) ทุ่งศรีเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี นายสฤษดิ์ วิฑูรย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานในการเปิดพิธีสักการะ รูปจำลองพระประทุมวรราช สุริยวงษ์ (เจ้าคำผง) ประจำปี 2563 ผู้ก่อตั้งเมืองอุบลราชธานี

อบรมโครงการงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนให้กับนักเรียนแกนนำ

วันที่ 7-8 พฤศจิกายน 2563 ผู้อำนวยการสัญญา แสนทวีสุข เป็นประธานในการเปิดการอบรมโครงการงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนให้กับนักเรียนแกนนำ โดยคณะวิทยากรจากโรงเรียนท่าโพธิ์ศรี เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจเเละทักษะกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่ถูกต้องในการบรูณาการสอนงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน ณ หอประชุมกันเกรา โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 32 จังหวัดอุบลราชธานี

กิจกรรมถนนสายวัฒนธรรม

วันที่ 7 พฤศจิกายน 2563 กลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน โดยการนำของท่านผู้อำนวยการสัญญา เเสนทวีสุข ได้นำคณะผู้บริหาร ครูบุคลากร เเละนักเรียนโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 32 จังหวัดอุบลราชธานี จัดกิจกรรม “ถนนสายวัฒนธรรม” เพื่อร่วมกันทำบุญตักบาตรตอนเช้า

กิจกรรมเยี่ยมยามถามข่าว

วันที่ 6 พฤศจิกายน 2563 ท่านผู้อำนวยการสัญญา เเสนทวีสุข ได้นำคณะผู้บริหาร ครูบุคลากร เเละนักเรียนโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 32 จังหวัดอุบลราชธานี เข้าร่วมงานโครงการเยี่ยมยามถามข่าว “ตอนตำนานวัดหลวง” วัดแห่งเเรกของจังหวัดอุบลราชธานีณ วัดหลวง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี

กิจกรรมตลาดนัดโรงเรียน

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2563 ท่าน ดร.วีระพงศ์ เดชบุญ ได้มาเป็นประธานพิธีเปิดงานกิจกรรมตลาดนัดโรงเรียน เเละผู้อำนวยการสัญญา แสนทวีสุข เป็นผู้กล่าวรายงาน วัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีอาชีพอิสระเพื่อการมีรายได้ระหว่างเรียน ณ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 32 จังหวัดอุบลราชธานี