อัตลักษณ์ของโรงเรียน

/อัตลักษณ์ของโรงเรียน
อัตลักษณ์ของโรงเรียน 2018-05-05T08:43:31+00:00

ตราประจำโรงเรียน

ปรัชญาประจำโรงเรียน                   สุวิชาโณ      ภวํ      โหติ     “ผู้รู้ดี เป็น ผู้เจริญ”

อัตลักษณ์ของโรงเรียน           ไหว้สวย  มารยาทงาม

คำขวัญประจำโรงเรียน                   ความรู้ดี    กีฬาเด่น   เน้นคุณธรรม นำพาวิชาชีพ

สีประจำโรงเรียน                       ฟ้า – ขาว

ต้นไม้ประจำโรงเรียน                อินทนิล