ปีการศึกษา 2565

การตรวจเยี่ยมนักเรียนทุนในพระราชานุเคราะห์

วนที่ 22 มิถุนายน 2565 รศ.พ.อ.หญิง นันทพร วีรวัฒน์ ที่ปรึกษาโครงการส่วนพระองค์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ…

ประเมินการคัดเลือกสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ปีการศึกษา 2565

วันที่ 16 มิถุนายน 2565 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 32 จังหวัดอุบลราชธานี ได้รับการประเมินการคัดเลือกสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ปีการศึกษา 2565…

โครงการเสริมสร้างความเข้มเเข็งของเยาวชนในการป้องกันเเละบรรเทาสาธารณภัย

วันที่ 13 -14 มิถุนายน 2565 นายวิรุจ วิชัยบุญ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี ได้มาเป็นประธานในการเปิดโครงการเสริมสร้างความเข้มเเข็งของเยาวชนในการป้องกันเเละบรรเทาสาธารณภัย ประจำปีงบประมาณ…

การประชุมผู้บริหารเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการศึกษาโรงเรียนการศึกษาสงเคราะห์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

วันที่ 13 มิถุนายน 2565 นายสัญญา เเสนทวีสุข ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 32 จังหวัดอุบลราชธานีได้เข้าร่วมประชุมผู้บริหารเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการศึกษาโรงเรียนการศึกษาสงเคราะห์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ…

การประชุมผู้บริหารกลุ่มสถานศึกษา กลุ่ม 4 ครั้งที่ 2/2565

วันที่ 10 มิถุนายน 2565 นายสัญญา เเสนทวีสุข ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 32 จังหวัดอุบลราชธานี พร้อมด้วยนางพิมพ์พิชชา…

กิจกรรมการจัดอบรมเยาวชน โครงการ “เยาวชนไทย ร่วมใจพัฒนาชาติ” รุ่นที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2565

วันที่ 3 มิถุนายน 2565 พลตรี ที่รัก สร้อยนาค ผู้อำนวยการสำนักประชาสัมพันธ์ กรมกิจการพลเรือนทหารกองบัญชาการกองทัพไทย ประธานในพิธีฯ…

การต้อนรับรองผู้อำนวยการ

วันที่ 1 มิถุนายน 2565 คณะผู้บริหาร คณะครูและนักเรียนโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 32 จังหวัดอุบลราชธานี ร่วมแสดงความยินดีและให้การต้อนรับ รองผู้อำนวยการพิมพ์พิชชา…

โครงการพี่ทหารสานฝัน” แก่นักเรียนโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 32 จังหวัดอุบลราชธานี

วันที่ 31 พฤศภาคม 2565 ณ ที่ห้องประชุมกันเกรา โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 32 จังหวัดอุบลราชธานี โดยผู้บังคับหน่วยฝึกนักศึกษาวิชาทหาร…

“คนไทยรักแผ่นดิน” โครงการสร้างความปองดอง ความสามัคคีของคนในชาติ

เมื่อวันที่ 28 – 29 พฤษภาคม 2565 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 32 จังหวัดอุบลราชธานี ได้นำนักเรียนเข้าร่วมโครงการ…

โครงการส่งเสริมโอกาส ความเสมอภาคและความเท่าเทียมทางการศึกษา “พาน้องกลับมาเรียน”

วันที่ 20 พฤษภาคม 2565 เวลา 10.00 น. ทางโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 32 จังหวัดอุบลราชธานีได้ให้การต้อนรับ…

การรับมอบตัวนักเรียนใหม่ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ประจำปีการศึกษา 2565

วันอังคารที่ 17 พฤษภาคม 2565 ณ โดมอเนกประสงค์ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 32 จังหวัดอุบลราชธานี ได้มีการรับมอบตัวนักเรียนใหม่…

วินัยของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาบริบทโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์

วันที่ 12 -13  พฤษภาคม  2565 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 32 จ.อุบลราชธานี ได้จัดการอบรม วินัยของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาบริบทโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ ณ…