ปีการศึกษา 2565

กิจกรรมเข้าค่ายพักเเรม ประจำปีการศึกษา 2565

วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2566 ด้วยกองลูกเสือโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 32 จังหวัดอุบลราชธานี จัดกิจกรรมเข้าค่ายให้กับลูกเสือ-เนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่ ม.1 –…

โครงการเยี่ยมยามถามข่าว การเสาวนา “มิติใหม่แห่งการศึกษา : โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 32 ”

วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2566 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 32 ตำบลกระโสบ อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี นายชลธี…

พิธีมอบผ้าห่มกันหนาวพระราชทานมามอบช่วยเหลือแก่นักเรียน โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 32

วันที่ 26 มกราคม 2566 พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ นำผ้าห่มกันหนาวพระราชทานมามอบช่วยเหลือแก่นักเรียน โรงเรียนราชประชานุเคราะห์…

กิจกรรม Art For Youth And Community

#ภาพบรรยากาศกิจกรรมในวันที่ 1-2 ของโครงการ #ArtForYouthAndCommunity ณ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 32 จังหวัดอุบลราชธานี ที่มีการลงไม้ลงมือ เริ่มสร้างสรรค์ผลงานศิลปะของตนเองตามความชอบ…

ขอแสดงความยินดี นักเรียนเข้าร่วมการเเข่งขัน วิ่งชมแก่ง

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 32 จังหวัดอุบลราชธานี ขอแสดงความยินดี นักเรียนเข้าร่วมการเเข่งขัน วิ่งชมแก่ง แญงดอกฝ้ายคำ อ.พิบูลมังสาหาร 1) นางสาวพัชรศรี…

ขอแสดงความยินดี นักเรียนเข้าร่วมการเเข่งขัน วิ่งชมแก่ง แญงดอกฝ้ายคำ

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 32 จังหวัดอุบลราชธานี ขอแสดงความยินดี นักเรียนเข้าร่วมการเเข่งขัน วิ่งชมแก่ง แญงดอกฝ้ายคำ อ.พิบูลมังสาหาร1) นางสาวพัชรศรี โพธิทอง…

กิจกรรมกีฬาสี ประจำปีการศึกษา 2565

วันที่ 19-22 ธันวาคม 2565 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 32 จังหวัดอุบลราชธานี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนฝึกทักษะการทำงานเป็นทีม การสร้างความสามัคคีภายในหมู่คณะ และการแข่งขันกีฬาเพื่อสุขภาพ…

ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ตรวจเยี่ยมโรงเรียน

วันที่ 9 ธันวาคม 2565 นางสาวสมปรารถนา วิกรัยเจิดเจริญ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ราชการกระทรวงศึกษาธิการเดินทางมาตรวจเยี่ยมโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 32 จังหวัดอุบลราชธานี…

กิจกรรมวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า 2565

วันที่ 25 พฤศจิกายน 2565 นายสัญญา เเสทวีสุข ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 32 จังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานในพิธีวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า…

การออกเยี่ยมนักเรียนในพระราชานุเคราะห์ฯ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

วันที่ 22 พฤศจิกายน 2565 สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดอุบลราชธานี ออกเยี่ยมนักเรียนในพระราชานุเคราะห์ฯ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในความควบคุมดูแลของ…

กิจกรรมสืบสานประเพณีวันลอยกระทง ประจำปี 2565

วันอังคารีที่ 8 พฤศจิกายน พ.ศ.2565 นายสัญญา แสนทวีสุข ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 32 จังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมสืบสานประเพณีวันลอยกระทง…

พระบาทสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี ทรงเปิดการประชุมวิชาการนานาชาติ รางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ครั้งที่ 4

7 ตุลาคม 2565 นายสัญญา แสนทีวสุข ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 32 จังหวัดอุบลราชธานี เฝ้าทูลละอองพระบาทสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี…

พิธีรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ประจำปี 2565 ให้แก่ข้าราชการครู

วันที่ 7 ตุลาคม 2565 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 32 จังหวัดอุบลราชธานี ได้จัดพิธีรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ประจำปี 2565…

การมอบรางวัลกิจกรรมสัปดาห์รักการอ่านห้องสมุด

วันที่ 27 กันยายน 2565 งานห้องสมุด ได้จัดกิจกรรมรักการอ่าน โดยมีท่านผู้อำนวยการสัญญา เเสนทวีสุข มอบรางวัลให้กับนักเรียนที่ตอบปัญหาในเเต่ละสัปดาห์ ทั้งนี้ยัง…

รับป้ายพระราชดำริจัดนิทรรศการงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน และเข้ารับพระราชทานป้ายสนองพระราชดำริในงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 32 จังหวัดอุบลราชธานี โดยนายสัญญา เเสนทวีสุข ผู้อำนวยการ คณะผู้บริหาร ครู เเละตัวเเทนนักเรียน ได้รับป้ายพระราชดำริจัดนิทรรศการงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน…

ร่วมเปิดอาคารสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัด

วันที่ 15 ก.ย.65 นายสัญญา เเสนทวีสุข ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 32 จังหวัดอุบลราชธานี เข้าร่วมเปิดอาคารสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดอุบลราชธานี…

มอบเกียรติบัตร การเเข่งขันกีฬาเปตองเเละการเเข่งขันวาดภาพ

วันอังคารที่ 30 สิงหาคม 2565 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 32 จังหวัดอุบลราชธานีจัดกิจกรรมมอบเกียรติบัตร โดยท่านผู้อำนวยการสัญญา เเสนทวีสุข ได้มอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนที่ได้รับรางวัลในการเเข่งขันกีฬาเปตอง…

กิจกรรมวันวิทยาศาสตร์ ปีการศึกษา 2565

ในวันนี้ (24 สิงหาคม 2563) โรงเรียนได้จัดกิจกรรมวันวิทยาศาสตร์ขึ้น โดยนักเรียนได้ทำการทดลองต่าง ๆ เช่น การทดลองฝนสีรุ้ง การทดสอบความเป็นกรด-เบส…

การมอบรางวัลเเละมอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียน

วันที่ 22 สิงหาคม 2565 ผู้อำนวยการสัญญา เเสนทวีสุข ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 32 จังหวัดอุบลราชธานี ได้มอบเหรียญเเละโล่รางวัลการแข่งขันวิ่งมาราธอนอำเภอโขงเจียมให้กับนักเรียน…

วันเเม่เเห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2565

โรงเรียนราชประชานคราะห์ 32 จังหวัดอุบลราชรานี จัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติเพื่อเฉลิมพระเกียรติ และน้อมลำรึกถึงพระมหากรณาธิคุณ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิดิ์ พระบรมรานนาดพระบรราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรชา 90 พรรษา…

การตรวจเยี่ยมโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 32 จังหวัดอุบลราชธานี

วันที่ 5 สิงหาคม 2565 นางสาวสมปรารถนา วิกรัยเจิดเจริญ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมด้วยนายธฤติ ประสานสอน ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการเดินทางมาตรวจเยี่ยมโรงเรียนราชประชานุเคราะห์…

ห้างโลตัส สาขาจังหวัดอุบลราชธานี มอบทุนให้กับโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๒ ใน “โครงการเทสโก้ โลตัสใส่ใจช่วยเหลือชุมชน

วันอังคารที่ 2 สิงหาคม 2565 นำโดยผู้อำนวยการสัญญา แสนทวีสุข โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 32 จังหวัดอุบลราชธานี ร่วมกับท่านรองผู้อำนวยการ…

โครงการปฏิบัติธรรม ศูนย์ปฏิบัติธรรมกาญจนาภิเษก

วันที่ 28 – 31 กรกฎาคม 2565โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 32 จังหวัดอุบลราชธานี เข้าร่วมโครงการปฏิบัติธรรม ศูนย์ปฏิบัติธรรมกาญจนาภิเษก…

วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

วันที่ 28 กรกฎาคม 2565  โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 32 จังหวัดอุบลราชธานี ได้จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคลและลงนามถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 70…

องคมนตรี ตรวจเยี่ยมนักเรียนโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 32 จังหวัดอุบลราชธานี

วันนี้ (21 กรกฎาคม 65) ที่ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 32 จังหวัดอุบลราชธานี พลเรือเอก พงษ์เทพ หนูเทพ…

กิจกรรม “วันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา” ประจำปี 2565

วันศุกร์ที่ 8 กรกฎาคม 2565 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 32 จังหวัดอุบลราชธานี  ได้จัดกิจกรรมวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา เนื่องในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ประจำปี…

โครงการอาสาประปาเพื่อปวงชน ปี 2565

การประปาส่วนภูมิภาค ได้ร่วมกับโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 32 จังหวัดอุบลราชธานีในการดำเนินโครงการอาสาประปาเพื่อปวงชน มีวัตถุประสงค์เพื่อร่วมสร้างความตระหนักถึงความสำคัญของทรัพยากรน้ำให้แก่เยาวชน นักเรียนกลุ่มเป้าหมาย ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 – 5…

โครงการครอบครัวพอเพียงสู่สถานศึกษาและชุมชน ประจำปี 2565 กิจกรรม D.Cell โกงไม่เป็น เพราะไม่เห็นแก่ตัว

วันที่ 4 กรกฎาคม 2565 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 32 จังหวัดอุบลราชธานี ได้เข้าร่วมโครงการครอบครัวพอเพียงสู่สถานศึกษาและชุมชน ประจำปี 2565…

การตรวจเยี่ยมนักเรียนทุนในพระราชานุเคราะห์

วนที่ 22 มิถุนายน 2565 รศ.พ.อ.หญิง นันทพร วีรวัฒน์ ที่ปรึกษาโครงการส่วนพระองค์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ…

ประเมินการคัดเลือกสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ปีการศึกษา 2565

วันที่ 16 มิถุนายน 2565 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 32 จังหวัดอุบลราชธานี ได้รับการประเมินการคัดเลือกสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ปีการศึกษา 2565…

โครงการเสริมสร้างความเข้มเเข็งของเยาวชนในการป้องกันเเละบรรเทาสาธารณภัย

วันที่ 13 -14 มิถุนายน 2565 นายวิรุจ วิชัยบุญ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี ได้มาเป็นประธานในการเปิดโครงการเสริมสร้างความเข้มเเข็งของเยาวชนในการป้องกันเเละบรรเทาสาธารณภัย ประจำปีงบประมาณ…

การประชุมผู้บริหารเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการศึกษาโรงเรียนการศึกษาสงเคราะห์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

วันที่ 13 มิถุนายน 2565 นายสัญญา เเสนทวีสุข ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 32 จังหวัดอุบลราชธานีได้เข้าร่วมประชุมผู้บริหารเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการศึกษาโรงเรียนการศึกษาสงเคราะห์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ…

การประชุมผู้บริหารกลุ่มสถานศึกษา กลุ่ม 4 ครั้งที่ 2/2565

วันที่ 10 มิถุนายน 2565 นายสัญญา เเสนทวีสุข ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 32 จังหวัดอุบลราชธานี พร้อมด้วยนางพิมพ์พิชชา…

กิจกรรมการจัดอบรมเยาวชน โครงการ “เยาวชนไทย ร่วมใจพัฒนาชาติ” รุ่นที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2565

วันที่ 3 มิถุนายน 2565 พลตรี ที่รัก สร้อยนาค ผู้อำนวยการสำนักประชาสัมพันธ์ กรมกิจการพลเรือนทหารกองบัญชาการกองทัพไทย ประธานในพิธีฯ…

การต้อนรับรองผู้อำนวยการ

วันที่ 1 มิถุนายน 2565 คณะผู้บริหาร คณะครูและนักเรียนโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 32 จังหวัดอุบลราชธานี ร่วมแสดงความยินดีและให้การต้อนรับ รองผู้อำนวยการพิมพ์พิชชา…

โครงการพี่ทหารสานฝัน” แก่นักเรียนโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 32 จังหวัดอุบลราชธานี

วันที่ 31 พฤศภาคม 2565 ณ ที่ห้องประชุมกันเกรา โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 32 จังหวัดอุบลราชธานี โดยผู้บังคับหน่วยฝึกนักศึกษาวิชาทหาร…

“คนไทยรักแผ่นดิน” โครงการสร้างความปองดอง ความสามัคคีของคนในชาติ

เมื่อวันที่ 28 – 29 พฤษภาคม 2565 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 32 จังหวัดอุบลราชธานี ได้นำนักเรียนเข้าร่วมโครงการ…

โครงการส่งเสริมโอกาส ความเสมอภาคและความเท่าเทียมทางการศึกษา “พาน้องกลับมาเรียน”

วันที่ 20 พฤษภาคม 2565 เวลา 10.00 น. ทางโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 32 จังหวัดอุบลราชธานีได้ให้การต้อนรับ…

การรับมอบตัวนักเรียนใหม่ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ประจำปีการศึกษา 2565

วันอังคารที่ 17 พฤษภาคม 2565 ณ โดมอเนกประสงค์ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 32 จังหวัดอุบลราชธานี ได้มีการรับมอบตัวนักเรียนใหม่…

วินัยของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาบริบทโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์

วันที่ 12 -13  พฤษภาคม  2565 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 32 จ.อุบลราชธานี ได้จัดการอบรม วินัยของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาบริบทโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ ณ…