ปีการศึกษา 2566

ยินดีต้อนรับคุณครูนายอนุรัตน์ ชมภพ ย้ายมาดำรงตำแหน่งครู

วันที่ 17 พฤษภาคม 2566 ฝ่ายบริหารและคณะครู โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 32 จังหวัดอุบลราชธานี ร่วมต้อนรับคณะผู้บริหารและครูโรงเรียนโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 28…

การรับรายงานตัวนักเรียน เพื่อเข้าเรียนในชั้น ม.1 และ ม.4 เเละชั้นอื่นๆ ปีการศึกษา 2566

วันที่ 15 พฤษภาคม 2566 นายสัญญา เเสนทวีสุข ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 32 จังหวัดอุบลราชธานี พร้อมด้วย…

โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อสร้างความเข้มแข็งระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 32 จังหวัดอุบลราชธานี โดยกลุ่มบริหารวิชาการได้จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อสร้างความเข้มแข็งระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ระหว่างวันที่ ๔ – ๖ พฤษภาคม ๒๕๖๖…