Month: December 2021

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ได้จัดกิจกรรมวันคริสต์มาส ประจำปี 2564

วันที่ 24 ธันวาคม 2564 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 32 จังหวัดอุบลราชธานี ได้จัดกิจกรรมวันคริสต์มาส ให้แก่คณะครูและนักเรียน ซึ่งกิจกรร่มในครั้งนี้ ทางโรงเรียนได้ส่งเสริมให้นักเรียนกล้าแสดงออก และเพิ่มทักษะการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศ โดยได้รับเกียรติจาก นายสัญญา แสนทวีสุข ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 32จังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานในพิธีเปิดและกล่าวถึงความสำคัญของวันคริสมาสต์ นั้นเป็นเทศกาลวันสำคัญในศาสนาคริสต์ โดยเป็นวันเฉลิมฉลองการประสูติของพระเยซู ทางโรงเรียนจึงได้เปิดโอกาสให้นักเรียนกล้าแสดงออก

กิจกรรมอบรมวิชาชีพการอาหารในโครงการ Pizza Cafebasic โดยเชฟ ทิเบต ทองเสทือน

วันพฤหัสบดีที่ 23 ธันวาคม 2564 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 32 จังหวัดอุบลราชธานี ได้จัดกิจกรรมอบรมวิชาชีพการอาหารในโครงการ Pizza Cafebasic โดยเชฟ ทิเบต ทองเสทือน เเละมีนายสัญญา แสนทวีสุข ผู้อำนวยการ คณะผู้บริหาร ครู เเละนักเรียนที่สนใจเข้าร่วมฝึกอบรม โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้นักเรียนที่เข้ารับการอบรมได้นำความรู้ไปใช้ในการประกอบอาชีพในอนาคตต่อไป

ร่วมต้อนรับเเละรับฟังนโยบาย นางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการ

วันที่ 17 ธันวาคม 2564 นายสัญญา เเสนทวีสุข ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 32 จังหวัดอุบลราชธานีพร้อมด้วยรองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารวิชาการ เข้าร่วมต้อนรับเเละรับฟังนโยบาย นางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการ เเละคณะ เกี่ยวกับสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 COVID-19 ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราธานี เขต 2

เข้าร่วมต้อนรับผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ เกี่ยวกับสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 COVID-19

วันที่ 15 ธันวาคม 2564 นายธีรพันธ์ กันยะลา รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารวิชาการ เป็นโรงเรียนเครือข่ายทวิศึกษาร่วมกับวิทยาลัยสารพัดช่างอุบลราชธานี เข้าร่วมต้อนรับผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ เกี่ยวกับสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 COVID-19 โดยได้รับเกียรติจากท่าน ดร.วรัท พฤกษาทวีกุล หัวหน้าผู้ตรวจราชการ เป็นประธานในการตรวจราชการครั้งนี้ พร้อมคณะจากกรมอนามัยกระทรวงสาธารณสุข นำโดย นายแพทย์สราวุฒิ บุญสุข รองอธิบดีกรมอนามัย

พิธีมอบหนังสือพระราชทาน สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน

วันที่ 13 ธันวาคม 2564 นายสัญญา แสนทวีสุข ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 32 จังหวัดอุบลราชธานี ได้เข้าร่วมพิธีมอบหนังสือพระราชทาน สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน โดยพระราชประสงค์ ในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพบอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เล่ม 42 โดยสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุบลราชธานี

กิจกรรมรณรงค์งดสูบบุหรี่

วันที่ 7 ธันวาคม 2564 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 32 จังหวัดอุบลราชธานี โดยกลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน เเละนักเรียนเเกนนำ รณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ โดยรณรงค์ฯ ชูประเด็น “ บุหรี่=ยาเสพติด” เพื่อนำเสนอข้อมูลความรุนแรงของการเสพติดบุหรี่ที่ร้ายแรงเทียบเท่ากับเฮโรอีน นำความสูญเสียมาสู่ผู้เสพ คนรอบข้าง และสังคม เเละมอบเกียรยติบัตรในการเข้าร่วมกิจกรรม GenZไม่ต้องลอง #GenZstrongเลือกไม่สูบ #GenZไม่ต้องลอง #RedSpin x GenZstrongเลือกไม่สูบ

มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ มอบผ้าห่มกันหนาว

วันที่(7 ธ.ค. 2564) พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ นำผ้าห่มกันหนาวพระราชทาน มอบช่วยเหลือแก่นักเรียน โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 32 จังหวัดอุบลราชธานี เเละพิธีมอบผ้าห่มกันหนาวพระราชทาน แก่นักเรียนเข้าเรียนใหม่ จำนวน 90 ผืน โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 32 จังหวัดอุบลราชธานี

กิจกรรมทำบุญตักบาตร วันชาติ วันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2564

วันที่ 5 ธันาวคม 2564 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 32 จังหวัดอุบลราชธานีผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา เเละนักเรียน ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันาวคม 2564 ณ หน้าหอประชุมเฉลิมพระเกียรติ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 32 จังหวัดอุบลราชธานี

ประชุมประจำเดือน ธันวาคม 2564

วันที่ 3 ธันวาคม 2564 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 32 จังหวัดอุบลราชธานี จัดประชุมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเป็นการประชุมประจำเดือนเพื่อหารือข้อราชการต่างๆของสถานศึกษาตามระเบียบว่าระการประชุม ประจำเดือนธันวาคม 2564โดยมีนายสัญญา แสนทวีสุข ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 32 จังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานในการประชุม และมีคณะครูและบุคลากรของโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 32จังหวัดอุบลราชธานี เข้าร่วมการประชุมโดยพร้อมเพยงกัน วัตถุประสงค์ของการประชุมประจำเดือน เพื่อชี้แจง แจ้งข่าวสารงานและโครงการต่าง ๆ