Day: December 13, 2021

พิธีมอบหนังสือพระราชทาน สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน

วันที่ 13 ธันวาคม 2564 นายสัญญา แสนทวีสุข ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 32 จังหวัดอุบลราชธานี ได้เข้าร่วมพิธีมอบหนังสือพระราชทาน สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน โดยพระราชประสงค์ ในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพบอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เล่ม 42 โดยสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุบลราชธานี

กิจกรรมรณรงค์งดสูบบุหรี่

วันที่ 7 ธันวาคม 2564 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 32 จังหวัดอุบลราชธานี โดยกลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน เเละนักเรียนเเกนนำ รณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ โดยรณรงค์ฯ ชูประเด็น “ บุหรี่=ยาเสพติด” เพื่อนำเสนอข้อมูลความรุนแรงของการเสพติดบุหรี่ที่ร้ายแรงเทียบเท่ากับเฮโรอีน นำความสูญเสียมาสู่ผู้เสพ คนรอบข้าง และสังคม เเละมอบเกียรยติบัตรในการเข้าร่วมกิจกรรม GenZไม่ต้องลอง #GenZstrongเลือกไม่สูบ #GenZไม่ต้องลอง #RedSpin x GenZstrongเลือกไม่สูบ

มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ มอบผ้าห่มกันหนาว

วันที่(7 ธ.ค. 2564) พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ นำผ้าห่มกันหนาวพระราชทาน มอบช่วยเหลือแก่นักเรียน โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 32 จังหวัดอุบลราชธานี เเละพิธีมอบผ้าห่มกันหนาวพระราชทาน แก่นักเรียนเข้าเรียนใหม่ จำนวน 90 ผืน โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 32 จังหวัดอุบลราชธานี