Day: December 19, 2021

ร่วมต้อนรับเเละรับฟังนโยบาย นางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการ

วันที่ 17 ธันวาคม 2564 นายสัญญา เเสนทวีสุข ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 32 จังหวัดอุบลราชธานีพร้อมด้วยรองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารวิชาการ เข้าร่วมต้อนรับเเละรับฟังนโยบาย นางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการ เเละคณะ เกี่ยวกับสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 COVID-19 ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราธานี เขต 2

เข้าร่วมต้อนรับผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ เกี่ยวกับสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 COVID-19

วันที่ 15 ธันวาคม 2564 นายธีรพันธ์ กันยะลา รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารวิชาการ เป็นโรงเรียนเครือข่ายทวิศึกษาร่วมกับวิทยาลัยสารพัดช่างอุบลราชธานี เข้าร่วมต้อนรับผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ เกี่ยวกับสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 COVID-19 โดยได้รับเกียรติจากท่าน ดร.วรัท พฤกษาทวีกุล หัวหน้าผู้ตรวจราชการ เป็นประธานในการตรวจราชการครั้งนี้ พร้อมคณะจากกรมอนามัยกระทรวงสาธารณสุข นำโดย นายแพทย์สราวุฒิ บุญสุข รองอธิบดีกรมอนามัย