Day: January 5, 2022

กิจกรรมการแข่งขันกีฬาภายใน ประจำปีการศึกษา 2564

วันที่ 29 ธันวาคม 2564 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 32 จังหวัดอุบลราชธานี นำโดย นายสัญญา แสนทวีสุข ผู้อำนวยการโรงเรียนและกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาฯ จัดการแข่งขันกีฬาภายใน “อินทนิลเกมส์” 2021 ได้รับเกียรติจาก ท่านธีระชัย จึงวิวัฒนาภรณ์ เป็นประธานในพิธี การแข่งขันประกอบด้วย การแข่งขันขบวนพาเหรด คัตเอาท์ กองเชียร์และเชียร์หลีดเดอร์ การแสดงกลางแจ้ง และการแข่งขันกีฬาประเภทต่างๆ เพื่อเป็นการสร้างความสมานฉันท์สามัคคี มีน้ำใจนักกีฬาให้กับนักเรียน ณ สนามฟุตบอลโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 32 จังหวัดอุบลราชธานี