Day: January 27, 2022

มอบทุนการศึกษานักเรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน

วันที่ 27 มกราคม 2565 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 32 จังหวัดอุบลราชธานี ได้จัดงานการมอบทุนการศึกษานักเรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานมูลนิธิรองศาสตรจารย์จิณณวัตร ปะโคทัง เพื่อการศึกษา โดยมีประธานในพิธีมอบทุนการศึกษาพระครูโกศลสิกขกิจ ( หลวงพ่อพุฒ วายาโม) เเละคณะที่เข้ามาร่วมงาน พร้อมด้วย รองศาสตรจารย์จิณณวัตร ปะโคทัง คณะผู้บริหารโรงเรียนต่างๆ ครู บุคลากร เเละนักเรียนที่รับมอบทุน