Day: February 17, 2022

พิธีมอบของขวัญพระราชทาน

วันพฤหัสบดี ที่ 15 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 09.00น. โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 32 จังหวัดอุบลราชธานี จัดพิธีมอบของขวัญพระราชทาน โดยมีนายสัญญาแสนทวีสุข ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 32 จังหวัดอุบลราชธานี ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี พร้อมนายณัฐพล นาคะยศ รองผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นผู้กล่าวรายงาน ในการนำคณะครู และนักเรียนเข้าร่วมพิธีในครั้งนี้ ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ