Day: July 5, 2022

โครงการครอบครัวพอเพียงสู่สถานศึกษาและชุมชน ประจำปี 2565 กิจกรรม D.Cell โกงไม่เป็น เพราะไม่เห็นแก่ตัว

วันที่ 4 กรกฎาคม 2565 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 32 จังหวัดอุบลราชธานี ได้เข้าร่วมโครงการครอบครัวพอเพียงสู่สถานศึกษาและชุมชน ประจำปี 2565 กิจกรรม D.Cell โกงไม่เป็น เพราะไม่เห็นแก่ตัว กลุ่มเป้าหมายนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 2-6