Month: August 2022

กิจกรรมวันวิทยาศาสตร์ ปีการศึกษา 2565

ในวันนี้ (24 สิงหาคม 2563) โรงเรียนได้จัดกิจกรรมวันวิทยาศาสตร์ขึ้น โดยนักเรียนได้ทำการทดลองต่าง ๆ เช่น การทดลองฝนสีรุ้ง การทดสอบความเป็นกรด-เบส โดยใช้น้ำดอกอัญชัน และนอกจากนั้นนักเรียนยังได้ร่วมประกวดวาดภาพระบายสีเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ในจินตนาการ การเเข่งขันชุดแฟนซีรีไชต์เคิล การเเข่งขัน E-sport เเละอีกมากมายนักเรียนได้พัฒนาความคิดสร้างสรรค์ และทักษะกระบวนการทางวิทยาศาตร์ เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่นักเรียนได้เรียนรู้นอกห้องเรียนอย่างมีความสุข

การมอบรางวัลเเละมอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียน

วันที่ 22 สิงหาคม 2565 ผู้อำนวยการสัญญา เเสนทวีสุข ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 32 จังหวัดอุบลราชธานี ได้มอบเหรียญเเละโล่รางวัลการแข่งขันวิ่งมาราธอนอำเภอโขงเจียมให้กับนักเรียน เเละมอบเกียรติบัตรโครงการปฺฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติ ณ ศูนย์ปฏิบัติธรรมกาญจนาภิเษก

วันเเม่เเห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2565

โรงเรียนราชประชานคราะห์ 32 จังหวัดอุบลราชรานี จัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติเพื่อเฉลิมพระเกียรติ และน้อมลำรึกถึงพระมหากรณาธิคุณ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิดิ์ พระบรมรานนาดพระบรราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรชา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 โดยมี นายสัญญา แสนทวีสุข ผู้อำนวยการ รงเรียบราชประชานคราะห์ 32 จังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานในพิธีถวายพระ พรชัยมงคล น้ำกล่าวถวายสัตย์ปฏิญาณ ร่วมกับคณะผู้บริหาร ครู นักเรียน และมุดลากรทางการศึกษา เพื่อแสดงถึงคว จงรักภักดี และน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ ที่พระองค์ทรงมีต่อปวงชนชาวไทย

การตรวจเยี่ยมโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 32 จังหวัดอุบลราชธานี

วันที่ 5 สิงหาคม 2565 นางสาวสมปรารถนา วิกรัยเจิดเจริญ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมด้วยนายธฤติ ประสานสอน ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการเดินทางมาตรวจเยี่ยมโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 32 จังหวัดอุบลราชธานี พร้อมทั้งมอบนโยบายแนวทางการศึกษา โดยมีนายสัญญา แสนทวีสุข ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 32 จังหวัดอุบลราชธานี คณะครู นักเรียน บุคลากร ผู้นำชุมชนและคณะกรรมการสถานศึกษา ให้การต้อนรับ ที่ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 32 จังหวัดอุบลราชธานี

ห้างโลตัส สาขาจังหวัดอุบลราชธานี มอบทุนให้กับโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๒ ใน “โครงการเทสโก้ โลตัสใส่ใจช่วยเหลือชุมชน

วันอังคารที่ 2 สิงหาคม 2565 นำโดยผู้อำนวยการสัญญา แสนทวีสุข โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 32
จังหวัดอุบลราชธานี ร่วมกับท่านรองผู้อำนวยการ ครู และนักเรียน เข้าไปรับมอบทุนการศึกษาที่ได้รับการ สนับสนุนจากห้างโลตัส สาขาจังหวัดอุบลราชธานี และคณะที่ร่วมบริจาค ในโครงการเทสโก้ โลตัส ใส่ใจช่วยเหลือชุมชน ทั้งนี้ท่านผู้อำนวยการกล่าวขอบพระคุณ และจะนำทุนการศึกษาที่ได้รับ มอบให้กับนักเรียนที่เรียนตีขาดแคลนทุนทรัพย์

กิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2565

วันที่ 2 สิงหาคม 2565 โรงเรียนราชประชานเคราะห์ ๓๒ จังหวัดอุบลราชธานี ได้จัดกิจกรรมวันภาษไทยแห่งชาติ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ โดยมีนายสัญญา เสนทวีสุข ผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นประธานในพิธี การจัดกิจกรรมในครั้งนี้มีทั้ง การแสดงละคร การประกวดแช่งขันระบายสีการคัดลายมือ เพื่อให้นักเรียนอนุรักษ์ภาษาไทยและหลักการพูดกาษาไทยอย่างถูกต้อง

โครงการปฏิบัติธรรม ศูนย์ปฏิบัติธรรมกาญจนาภิเษก

วันที่ 28 – 31 กรกฎาคม 2565โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 32 จังหวัดอุบลราชธานี เข้าร่วมโครงการปฏิบัติธรรม ศูนย์ปฏิบัติธรรมกาญจนาภิเษก เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเป็นการสร้างความมั่นคงและสงบสุขให้แก่จิตใจของผู้เรียน การฝึกสติ สัมปชัญญะ จะน้อมนำมาซึ่งกุศลอื่นๆได้อีกหลายประการ คือ ความอ่อนน้อมถ่อมตน ความละอายต่อบาป ความสุขในสิ่งที่ต้นมี ความกตัญญู และมีสมาธิที่จะเอื้อต่อการเรียนให้ได้ผลดียิ่งขึ้น