Day: January 17, 2023

การแข่งขันกีฬากลุ่มเครือข่ายเมือง 7

วันที่ 9 – 11 มกราคม 2566โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 32 จังหวัดอุบลราชธานี ได้เป็นสถานที่ในการแข่งขันกีฬากลุ่มเครือข่ายเมือง 7 โดยมีนายเข็มพรชัย ทองน้อย รอง ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 1 เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬากลุ่มเครือข่ายสถานศึกษาที่ ๗ เมือง ๗ โดย นายสัญญา แสนทวีสุข ผอ.ร.ร.ราชประชานุเคราะห์ ๓๒ จังหวัดอุบลราชธานี กล่าวต้อนรับ นายสมคิด ไกรยสิทธิ์ ประธานเครือข่าย กล่าวรายงานผู้บริหารสถานศึกษาในเครือข่าย ผู้บริหารสถานศึกษา และผู้บริหารท้องถิ่น ร่วมให้การต้อนรับ เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2566 เวลา 09.00 น. ณ สนามกีฬา ร.ร.ราชประชานุเคราะห์ ๓๒ จังหวัดอุบลราชธานี

กิจกรรมปลูกจิตสำนึกความรักชาติ

วันที่ 9 มกราคม 2565 โรงเรียนได้จะดกิจกรรมปลูกจิตสำนึกความรักชาติ โดยนำวิทยากรจิตอาสา 904 บรรยาพิเศษสถาบันพระมหากษัตริย์ กับ ประเทศไทย มาบรรยายพิเศษ ในหัวข้อ “สถาบันพระมหากษัตริย์ กับ ประเทศไทย” เพื่อให้น้องๆ เยาวชนได้เห็นถึงความสำคัญของสถาบันพระมหากษัตริย์ กับการดำเนินไปของประเทศไทย ตั้งเเต่อดีตมาจนถึงปัจจุบัน ปลูกจิตสำนึกความรักชาติ สถาบัน ให้ มีความรู้ ความเข้าใจ ความเป็นมาของประวัติศาสตร์ชาติไทย รวมถึงการแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของสถาบันพระมหากษัตริย์ และมีความภาคภูมิใจในความเป็นเอกราชของชาติไทย